SVATÁ VÁLKA DŘÍVE A DNES

Boj je nevyhnutelnou součástí života. To platí pro všechny životní formy, včetně člověka. Védy definují čtyři základní životní potřeby – jídlo, sex, obrana a spánek.

Pseudopacifisté mohou namítat, že boj je vždy špatný, ale to, co je dobré, nebo špatné neurčuje náš sentiment, ale Krišna. Ten stvořil všechny funkční systémy vesmíru a také systém sebeobrany. Bránit se je právem všech. Nikdo nemůže soudit toho, který bojuje v sebeobraně.

 

tumblr_me1f9rC7OM1r2ejc3o1_r1_1280VE VÉDÁCH JE URČENO 6 DRUHŮ NEPŘÁTEL

  1. ten, kdo podá jed
  2. ten, kdo zapálí dům
  3. ten, kdo zaútočí smrtonosnou zbraní
  4. ten, kdo plení majetek
  5. ten, kdo zabere cizí zem
  6. ten, kdo unese vdanou ženu

Proti takovým agresorům je oprávněné zasáhnout.

 

 

 

 

 

 

 

Tyto druhy nepřátel jsou neustále někde ve společnosti přítomné a proto se zde prakticky bez přestání bojuje. Pod vlivem chtíče jeden napadá druhého a nárokuje si něco, co mu možná nepatří a je těžké určit, kde je spravedlnost.

Zde je přehled toho, jak vypadal boj svatých králů ve Védských časech:

VÉDSKÁ DIPLOMACIE

V jakémkoliv jednání více stran byl uplatňován tento princip :

 PŘÁTELSKÁ DOHODA je v něm prvním stupněm. Při nesouhlasu druhé strany VÝHODNÁ NABÍDKA byl další krok.

HROZBA v případě nespolupráce je třetím stupněm védského vyjednávání.

BOJ je poslední legální prostředek domluvy, pokud selhaly předchozí tři metody.

Pro příklad, král určité oblasti mohl přijmout pokyn silnějšího krále, že bude spadat pod jeho ochranu a úřad. Pokud odmítl, dostal nabídku možnosti rozšířit pole svojí kompetence pod vládou silnějšího krále. Nevyužil-li toho, bylo mu pohrozeno mnohými restrikcemi. Pokud ani to nedonutilo druhou stranu ke spolupráci, konečný argumentem byla válka.

tumblr_mc00a4MeE51r0ajqto1_1280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPŮSOB A CHARAKTER BOJE

 Vždy bylo určeno místo a čas boje.

Nikdy boj nezasahoval do civilní zóny.

Bojovali jenom bojeschopní muži.

Bezprostřední začátek bitev byl oznamován zřetelným signálem.

Nikdy se neútočilo na nepřítele neozbrojeného, nebo toho, který se vzdává.

Silnější nikdy nepadal slabšího (vůz neútočil na pěšáka).

Bojovalo se od svítání do soumraku. V noci byl klid zbraní.

Vítěz byl určen kapitulací druhé strany, nebo úplným pobitím vojska.

 

ka155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDPOKLADY SKUTEČNÉHO KRÁLE

 Ovládal dokonale svůj chtíč. Neměl tak sobecké a chamtivé plány, jak vykořisťovat druhé pro svůj požitek.

Nejednal nezávisle. Bráhmanové královského dvora dávali vizi.

V bitvě byl v první řadě.

Nesl plnou odpovědnost za výsledky svých činů.

Plnil povinnosti vůči svým podřízeným zabezpečením ochrany, životních potřeb, vzdělání a sociálních jistot. A to i pro pozůstalé svých poražených nepřátel.

 

Dnes neexistuje svatá válka, jen násilí hnané chtíčem.

Nenechte se zmást falešnými duchovními vůdci. Jediné co slibují za úplnou oddanost je zase jenom požitek, který uspokojuje chtíč. Není rozdíl mezi chtíčem po pozemských požitcích a chtíčem po požitcích posmrtných. Chtíč je chtíč a vede vždy jen do temnoty.

 

Chcete ale bojovat?

Přidejte se k ISKCONU!

Ten bojuje proti lidské nevědomosti.

Tiskne a překládá milióny knih s poselstvím starověké védské civilizace.

Staví chrámy v kterých může kdokoliv přijít a najít útočiště před zlem moderní doby.

Zakládá farmářské projekty, aby ukázal způsob svobodného žití s hlubokými duchovními principy.

Pořádá nesčetné festivaly které dodávají všem vyšší chuť do života.

 

Staňte se součástí spirituální revoluce, kde první na koho namíříte budete vy sami !

Visnu on Garuda2

Napsat komentář