Pranáma mantra

sp1

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta-svāmin iti nāmine
namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇe
nirviśeṣa-śūnyavādi-pāścātya-deśa-tāriṇe

Nejčastěji používanou mantrou v chrámech linie Brahma Madhva Gaudíja vaišnava sampradáji je mantra pro duchovního mistra.

Recituje se při prvním okamžiku po probuzení, při vstupu do chrámu, při jeho opouštění, v okamžiku osobního setkání s guruem i v době rozloučení s ním. Přednáší se taktéž před jídlem. Při začátku každé služby by se měla pronést a v posledních denních okamžicích rovněž. Takto nám tato mantra pomáhá neustále myslet na to, díky čí milosti máme možnost praktikovat bhakti-yogu.

Zasvěcení žáci recitují pranáma mantru pro svého zasvěcujícího gurua. Ti nezasvěcení mohou pronášet pranáma mantru pro šrílu Prabhupádu.

Napsat komentář