Mahā-mantra

mahamantra-neomezeny

  Slovo mahá znamená velká a mantra se skládá ze dvou slov manah a  trajate – mysl a ozvobození. Celý význam tedy znamená velká, mysl osvobozující zvuková vibrace. Skládá se ze tří jmen Hare Krišna a Ráma, která patří Nejvyššímu Pánu.

Zpívámím, nebo recitováním této mantry člověk okamžitě začíná realizovat svůj vztah s Nejvyšším.