Mantry

Mahā-mantra

Mahā-mantra

  Slovo mahá znamená velká a mantra se skládá ze dvou slov manah a  trajate - mysl a ozvobození. Celý význam tedy znamená velká, mysl osvobozující zvuková vibrace. Skládá se ze tří jmen Hare Krišna a Ráma, která patří Nejvyššímu Pánu. Zpívámím, nebo...
Mantry pro obětování jídla

Mantry pro obětování jídla

Položte talíř s jídlem na oltář, pokloňte se a odříkávejte následující mantry v sanskrtu, každou třikrát. Nejdříve proneseme mantru ke svému duchovnímu učiteli a Šrílovi Prabhupádovi. nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale shrimate bha...
oṁ

oṁ

Bg 17.23 oṁ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas tri-vidhaḥ smṛtaḥ brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā Překlad slovo od slova: oṁ  — označení Nejvyššího; tat  — to; sat  — věčné; iti  — takto; nirdeśaḥ  — ...

Pranáma mantra

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale śrīmate bhaktivedānta-svāmin iti nāmine namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇe nirviśeṣa-śūnyavādi-pāścātya-deśa-tāriṇe Nejčastěji používanou mantrou v chrámech linie Brahma Madhva Gaudíja va...
Sri Nrsimhadev Pranama

Sri Nrsimhadev Pranama

  namas te narasimhaya prahladahlada-dayine hiranyakashipor vakshaha shila-tanka-nakhalaye Klaním se Pánu Narasimhovi, který přináší potěšení Prahládovi Mahárájovi a jehož drápy jsou jako rydla na kamenou hruď démona Hiranyakasipua. ...

Šrí Vaišnava pranáma

vánchá-kalpa-tarubhyas ca krpa-sindhubhya eva ca patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah S úctou se klaním všem vaišnavům, oddaným Pána, kteří podobně jako stromy přání dovedou splnit přání všech a jsou plní soucitu k pokleslým podmíněným duším....
Tulásí

Tulásí

śrí Tulasí-kírtana namo namaḥ tulasí! kṛṣ ṇa-preyasí namo namaḥ rādhā-kṛṣ ṇa-sevā pābo ei abhilāṣ í je tomāra śaraṇa loy, tāra vāṇchā pū rṇa hoy kṛpā kori‘ koro tāre bṛndāvana-bāsí mor ei abhilāṣ , bilāsa kuṇje dio vās nayane heribo sadā jugala-rū pa-...