KVALITNÍ PŘIPOJENÍ

 1. Krišna
 2. Brahma
 3. Nárada Muni
 4. Šrí Kršna Dvaipájana Vjása
 5. Šrípáda Madhvačarja Bhagavatapáda
 6. Padmanabha Tirtha
 7. Nrhari Tirtha
 8. Madhava Tirtha
 9. Akšobhja Tirtha
 10. Džaja Tirtha
 11. Džnanasindhu Tirtha
 12. Džajanidhi Tirtha
 13. Vidjanidhi Tirtha
 14. Radžendra Tirtha
 15. Džajadharma Tirtha
 16. Purušottama Tirtha
 17. Brahmanja Tirtha
 18. Vjasa Tirtha
 19. Lakšmipati Tirtha
 20. Madhavendra Puri
 21. a) Išvara Puri b)Nitjánanda Prabhu c)Advaita Ačárja
 22. Šrí Čaitanja Mahaprabhu
 23. a) Růpa Goswami b) Sanátana Goswami c)Svarupa Damodara Goswami
 24. a)Raghunatha dasa Goswami b)Džíva Goswami
 25. Kršnadasa Kavirája Goswami
 26. Narottama dása Thakura
 27. Višvanátha Čakravarti Thakura
 28. a)Baladéva Vidjabhůšana b)Džagannatha dása Babadži
 29. Bhaktivinoda Thákura
 30. Gaurakišora dása Babadži
 31. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
 1. A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada (ačárja zakladatel ISKCON)

 

 

Brahma     

 • dílo:
  • Brahma-samhíta
 • období:
  • od 155 521 966 961 576 let p.ř.n.l až do dnes
 • charakteristika:
  • zpravidla je Brahma živá bytost(džíva), ale pokud se nenajde dostatečně kvalifikovaná bytost, zaujme pozici Brahmy sam Pán Višnu
  • Brahma je praotcem všech živých bytostí v našem vesmíru
  • je sekundárním stvořitelem vesmíru (primární je Višnu)
  • narozen z květu lotosu, vyrůstajícího z pupku spícího Višnua, proto je též nazýván Svajambhu=ten, kdo byl zrozen be účasti otce a matky
  • život Brahmy = délka existence vesmíru (311 trilionů 40 miliard let)
  • ovládá kvalitu vášně (raja gunu)
  • po narození vykonával askezi během 100 maha-jug (1 maha-juga = 4 320 000 lidských let)
  • když uspokojil Nejvyššího Pána svou askezí, vložil mu Pán v srdce transcendentální poznání a dal mu pokyn ke stvoření vesmíru
  • jeho žena je Sarasvatí (bohyně moudrosti)
  • 4 hlavy – každá hlava recituje jednu ze 4 véd, 4 ruce – v první drží žezlo, ve druhé kamandalu (nádobu na vodu), ve třetí růženec a v poslední védy nebo lotosový květ
  • dřív měl 5 hlav, ale Šíva mu 1 utnul
  • sídlo – Satyaloka = nejvyšší planeta v hmotném vesmíru, nachází se přibližně 340 600 000km od okraje vesmíru
 • guru:
  • Višnu

 

 

 • žáci:
  • Nárada Muni
  • 4 Kumárové (Sanat, Sanandana, Sanatana, Sanaka)
  • 9 pradžápatí (Mariči, Atri, Angiras, Pulastja, Pulaha, Kratu, Vasištha, Dakša, Bhrigu)
  • a další…

 

Nárada Muni

 • dílo:
  • Nárada-bhakti-sutra
  • Nárada-smriti
  • Nárada-pančaratra
 • období:
  • od 155 521 966 961 576 let p.ř.n.l až do dnes
 • charakteristika:
  • nara = nejvyšší pán, da = ten, kdo může dát
  • ve svém předchozím životě byl synem služky, ale díky sloužení čistým oddaným Pána se očistil od všech hříchů a vyvinul chut k naslouchání a opěvování slávy Kršny a jako výsledek se v dalším životě stal Náradou, který je osvobozenou duší
  • Nárada je šaktjavéša avatárou, což znamená, že je představitelem Nejvyššího Pána, který mu dal mystické síly a právo šířit bhakti
  • je synem Brahmy (narodil se z rozumu Brahmy) -> nemá matku
  • vládne mystickými silami, zvané siddhi, proto může cestovat jak hmotným, tak duchovním vesmírem bez pomoci strojů, letadel, raket atd..
  • Nárada Muni je naištika-brahmačárí = drží celibát po celý žiot
  • vždy s sebou nosí hudební nastroj vínu s pomocí kterého vždy opěvuje slávu nejvyššího Pána
  • velmi uznáván mezi vaišnavy za šíření bhakti-yogy po celém vesmíru
  • jeden z 12 mahadžanů (velikých oddaných Nejvyššího Pána)
 • guru:
  • Brahma
 • žáci:
  • Dhruva Maharádža
  • Prahláda Maharádža
  • Vjásadéva
  • Prijavrata Maharádža
  • Maharádža Barhišát
  • a další…

 

Šrí Kršna Dvaipájana Vjása (Véda Vjása/Vjása)

 • dílo:
  • Mahábhárata
  • Védanta-sutra
  • Bhágavata Purána/Šrímad Bhágavatám (komentář k Védanta-sutře)
  • zapsal 18 purán a všechny Upanišády
  • Joga Bhášja (komentář k Joga-sutrám Patandžali)
 • období:
  • od zhruba 3000 př.n.l až do dnes
 • charakteristika:
  • vjása = uspořádat, rozlišit ->uspořadatel véd
  • rozdělil 1 védu na 4 (Rg, Sáma, Jadžur a Atharvu) a tím je zpřístupnil lidem Kali-jugy, každou védu pak předal 4 svým žákům
  • v každé Dvápara juze je to jiná osobnost, jelikož Vjása je pozice
  • syn Parašary muni a Satjávati, narodil se na ostrově uprestřed řeky Jamuny a proto mu říkají Dvaipájana
  • avatara nejvyššího Pána
  • dnes žije v Himalájích v místě zvaném Badarikaášram, ale je neviditelný pro obyčejné lidi (přesto se s nim Madhvačárja ve 13. stol. setkal a dostal od něj pokyny)
  • jeden ze 7 čarandžív (osobností, které žijou velmi dlouho)
  • svátek Guru Purnima se slaví v čest jeho narození
 • guru:
  • Nárada Muni
 • žáci:
  • Madhvačárja
  • Šukadéva Goswámí
  • Paila
  • Vaišampájana
  • Džajmini
  • Sumantu
  • a další…

 

 

Šrípáda Madhváčárja Bhagavatapáda (Purna Pradžna/Ananda Tírtha)

 • dílo:
  • komentáře k Bhagavadgítě
   • 1)Bhagavadgítábhášjam
   • 2)Bhagavadgítátatparjanirnaja

 

 • komentář k Brahmasutrám
  • 3)Brahmasutra Bhášja
  • 4)Sarva-šastrartha-sangraha (Anubhášja)
  • 5)Brahmasutra-anuvjakhjana
  • 6)Brahmasutra-anuvjakhjana-vivarana (Njája-vivarana)

 

 • komentáře k Upanišádám
  • 7)Išavasja Upanišád Bhášja
  • 8)Kena Upanišád Bhášja
  • 9)Katha Upanišád Bhášja
  • 10)Mundaka Upanišád Bhášja
  • 11]Šatprašna Upanišád Bhášja
  • 12)Mandukja Upanišád Bhášja
  • 13)Taittirija Upanišád Bhášja
  • 14)Brihadaranjaka Upanišád Bhášja
  • 15)Čandogja Upanišád Bhášja
  • 16)Mahaitaréja Upanišád Bhášja

 

 • komentář k Rgvédě
  • 17)Rgbhášjam

 

 • Prakarana (krátká díla, která mají určité zaměření)
  • 18)Pramánalakšanam
  • 19)Katha Lakšana (Vada-lakšana)
  • 20)Upadhi Khandana (Upadhi-dušana)
  • 21)Majavada Khandana (Majavada-dušana)
  • 22)Tattva Samkhjana
  • 23)Tattva Viveka
  • 24)Tattvoddjota
  • 25)Višnu Tattva Vinirnaja
  • 26)Mithjatvanumana-dušana

 

 • komentáře k Mahábháratě
  • 27)Mahábhárata Tatparja Nirnaja
  • 28)Jamaka Bhárata

 

 • komentáře k puránám
  • 29))Bhágavata Tatparja Nirnaja

 

 • jiná díla
  • 30)Khandartha-nirnaja
  • 31)Kršnámrta-maharnava
  • 32)Tantra-sara-sangraha
  • 33)Sadačara-smrti
  • 34)Džájanti-nirnaja
  • 35)Jati-pranavakalpa
  • 36)Njasa-paddhati
  • 37)Tithi-nirnaja
  • 38)Narasimha-nakhastuti
  • 39)Dvadaša-stotras
  • [40)Kanduka-stuti] – vytvořil, když ještě byl dítětem, skládá se z 2 veršů
 • období:
  • 1238-1317
 • charakteristika:
  • narodil se ve vesnici Tulunanda nedaleko Udupi v Karnataku na jihu Indie
  • rodiče: Šrí Madhjageha Bhatta a Šrímati Vedávati
  • jeho otec chodil pravidelně do chrámu Anantéšvary a modlil se o syna
  • jeden oddaný v transu vyzdvihl vlajku nad chrámem a prohlásil, že brzo na zem příjde inkarnace poloboha Váju, aby obnovil čisté principy náboženství
  • brzy poté Vedaváti porodila syna
  • v dětství se jmenoval Vasudeva a obládal různýma mistickýma sílama (např. proměnil semena tamarindu v peníze, aby jeho otec mohl vyplatit dluh nebo vyléčil nemocného spolužáka fouknutím do jeho ucha)
  • měl velice dobré zdraví a obrovskou fyzickou sílu
  • byl tak silný, že dokázál zdvihnout horu Amba Tirthu 1 rukou
  • měl vynikající inteligenci a dokázal si všechno zapamatovat hned napoprvé, co to uslyšel
  • v 5 letech dostal brahmanskou šnůru (o 3 roky dřív, než by normálně měl)
  • v tomto raném věku zabil démona Majamana v podobě hada velkým palcem levé nohy
  • měl krásný a hluboký hlas, který využíval při deklaraci védských hymnů a při dávání přednášek na Bhágavata Puránu
  • v 11 opustil domov a odešel do Udupi, kde žil se svým učitelem – Ačjutaprékšou
  • po roce výuky i přes protesty otce přijal sannjásu(stav odříkání) a dostal jméno Purna Pradžna
  • 40 dnů po přijetí sannjásy rozdrtil v debatech učeného védantistu Vasudevu Pandita a za to dostal od svého učitele jméno Ananda Tirtha – to byl začátek jeho šířící se slávy
  • o něco později porazil v debatě 2 slavné buddhistické mnichy Buddhišagaru a Vadisimhu, kteří v noci téhož dne utekli, aby nemuseli přiznávat svou porážku
  • vydal se na pout po jížní Indii, na které potkal Vidjašankaru Swámí – přímého nástupce Šripády Šankaračarji (nejvýznamějšího šířitele monismu v Indii), kterého také porazil v debatě
  • na cestě zpátky napsal komentář k Bhagavad-gítě
  • na další pouti (tentokrát do Himalájí – Badarináthu) se setkal se Šrílou Vjásadévou, který mu předal esenci védské moudrosti, slíbil Vjasadévovi napsat komentář k Védanta-sutrám
  • na zpáteční cestě obrátil ve vaišnávismus Sobhana Bhattu a Sami Šástri, kteří se poté stali jeho nasledovníky pod jmény Padmanabha Tirtha a Narahari Tirtha
  • ve 20 letech, po 2. pouti do Badarináthu, kde mu Vjása dal 8 posvátných šalagramů(božstva ve formě kamenu) založil Šrí Kršna Math v Udupi
  • jednou, když ho požádali dokázat, že rostliny reagují na hudbu vzal do ruky několik semínek a začal zpívat. semínka začala klíčit a kývat se v takt melodii po čemž vyrostla a začala nést ovoce
  • když byl ve Višnumangaalamu, porazil ve sporu, který trval 15 dnů Trivikramačárju, který padl k jeho nohoum a stal se jeho žákem což rozšířilo jeho slávu a připoutalo stovky lidí, kteří se také staly jeho žáky
  • napsal 39 knih, dokazujících, že vaišnávismus je pravé védské náboženství
  • v 79 letech předal zodpovědnost za tradici Tattvavády svým žákům a odešel do Badarikaášramu (1278)
  • říká se, že zmizel v dešti květů, které na něj sypali z nebe a den, kdy ho viděli naposledy se slaví jako Madhvanami
  • za jeho inkarnace se také považují Bhima(jeden z 5 bratrů Pandaovců, který se účastnil bitvy na Kurukšetře na straně Kršny – zhruba 3067 př.n.l) a Hanumán(ideální sluha Boha, který sloužil Pánu Rámovi – zhruba 2 000 000 př.n.l)
  • každé ráno se Madhvačárja zjevuje v chrámu Kršny v Udupi v neviditelné podobě, aby prováděl ranní službu jeho oblíbenému Božstvu Gopálu

 

 • jeho učení:
  • patří ke škole `Dvaita-mata` neboli filosofii dualizmu
  • přijímá védy jako `apaurušéja` = slova, která neřekl obyčejný člověk, jejich autorita je věčná a bezpochybná

 

 • 1)Bhagaván – Šrí Kršna je nejvyšší osobnost božství a není nikoho kromě Něho
 • 2)Je cílem poznání všéch védských textů
 • 3)Hmotný vesmír je reálný
 • 4)Je rozdíl mezi Bohem(Íšvarou), duší(džívou) a hmotou
 • 5)Všechny džívy jsou přirozeně sluhové nejvyššího Pána
 • 6)Jsou 2 kategorie džív: osvobozené a podmíněné
 • 7)Osvobození (mokša) znamená dosažení lotosových nohou Bhagavána Kršny neboli vsoupení do věčného vztahu a sloužení Pánu.
 • 8)Čistá oddaná služba Kršnovi je jediná cesta pro dosažení osvobození
 • 9)Pravda může být pochopena pomocí pratjákší(smyslového vnímání), anumány(logiky) a šabdy(duchovního zvuku).
 • guru:
 • (Ačjutaprékša)
 • Šrí Kršna Dvaipájana Vjása
 • žáci:
  • Satja Tirtha
  • Padmanabha Tirtha
  • Narahari Tirtha
  • Hrišikéša Tirtha
  • Narasimha Tirtha
  • Janardana Tirtha
  • Upendra Tirtha
  • Vamana Tirtha
  • Ráma Tirtha
  • Višnu Tirtha
  • Šríráma Tirtha
  • Adhokšadža Tirtha
  • Trivikrama-panditačárja
  • Narájana-panditáčárja
  • Vamana-panditáčárja
  • Džaja Tirtha
  • Vidžajadhvadža Tirtha
  • Višnudasáčarja
  • Vjása Tirtha
  • Vadiradža
  • Vidžajindra Tirtha
  • Raghavendra Swami
  • Jadupati-áčárja
  • a další…

 

Padmanabha Tirtha

 • dílo:
  • Sattarkadipavali
  • Satnjaja-ratnavali
  • komentáře k Brahma-sutra-bhášje, Gíta-bhášje, Gita-tatparje a jiným dílům Madhvačárji
 • období:
  • 1199-1324
 • charakteristika:
  • narodil se v Uttara-Karnataku
  • tehdy se jmenoval Šobhana Bhatta a byl velice známý svou učeností
  • v roce 1265 prohrál v debatách s Madhvačárjou a ihned ho přijal jako svého guru (prý byl poražen za 14 vteřin)
  • později, po iniciaci, často vyhrával filozofické debaty, nad logiky a impersonalisty
  • spolu s Višnu Tirthou se považuje za nejlepšího žáka Madhvačárji a proto se stal vedoucím guru po odchodu Madhvy
  • tělo opustil v Navavrindávanu u posvátné řeky Tungabhadry, kde dodnes stojí jeho samádhí(hrob)
 • guru:
  • Šrípáda Madhvačárja Bhagavatapáda

 

Narahari Tirtha

 • dílo:
  • napsal 15 knih, ale ví se jen o 2.. po ostatních nezbylo ani stopy:
   • Gíta-Bhášja
   • Bhávaprakášika
  • období:
   • 1242-1332
  • charakteristika:
   • jeden z nejlepších žáků Madhvačárji
   • dřívé Sami Šástri
   • jméno Narahari Tirtha dostal od svého mistra Šrípády Madhvačárji Bhagavatapády kolem roku 1265
   • byl jeden z vedoucích ministrů v Kalinze (Orissa) kolem 30 let
   • v Kalinze existovala tradice, že pokud zemře král(což se tehdy stalo), vyslal se královský slůn, který měl nasadit královský věnec na nového krále… k údivu všech ministrů slůn nasadil věnec na Narahari Tirthu, který vládnul zemí do té doby, než syn krále vyrostl, po čemž mu korunu předal
   • mladý král se chtěl Narahari Tirthovi odvděčit a proto mu dal Božstvo Můla Rámy, o které si Narahari Tirtha požádal
   • toto Božstvo uctíval Maharadža Ikšváku, který ho předal Maharádži Dašarátchovi (otci Pána Rámy) potom ho dostal Lakšman(bratr Rámy) a po něm Hanumán(nejbližší služebník Pána Rámy), který ho nosil kolem krku (jelikož Ikšváku žil na začátku tréta-jugy, můžeme říct, že Božstvo je staré minimálně 2 165 116 let)
   • Hanumán předal toto božstvo Bhímovy (jeden z hlavních hrdinů Mahábháraty) během pobytu Pána Kršny na Zemi (zhruba 3000 př.n.l) a Bhíma ho dal králi Gadžapati.. od té doby bylo božstvo v jejich královské pokladně dokud ho nedostal Narahari Tirtha
   • 3 měsíce před odchodem Madhvačárji mu Narahari toto Božstvo přinesl a tím splnil přání svého duchovního mistra – zůstávat na vysoké královské pozici dokud nezíská Božstvo a nepřinese ho do chrámu
   • Padmanabhu Tirthu považoval za svého Šikša-guru a nahradil jeho pozici, když Padmanabha byl příliš starý, aby mohl dále pokračovat v šíření mise Madhvačárji
   • když jednou byl na pouti, zdál se mu sen o Božstvu Nárájany, které leželo v nádrži pro vodu… další den přišli do vesnice, kde byla studna z jeho snu a začali tu nádrž prohlubovat a k údivu všech přítomných tam opravdu Božstvo našli… po vyndání a ustanovení v chrámu se vesničce začalo říkat `Narájanadevarkere` = nádrž Pána Narájany
  • guru:
   • Šrípáda Madhvačárja Bhagavatapáda

 

Madhava Tirtha

 • dílo:
  • komentář k Parašara Smriti – Parašara Madhva-vidžaja
  • komentáře k Rg, Yadžur a Sama védě
 • období:
  • 1215 – 1350
 • charakteristika:
  • dřív známý jako Višnu Šástri
  • jeden z nejlepších žáků Madhvačárji
  • před setkáním s Madhvačárjou žil jako asketa. v tu dobu mu jeden pasáček pravidelně nosil jídlo a jako vděk pasáčkovi dal požehnaní, že se jednou stané králem celého Hindustánu. v ten samý den (v roce 1347) se opravdu tento pasáček stal králem oblasti, ve které žil a byl známý pod jménem Boča Rao nebo Bukka, vládnul 37 let a za dobu své vlády dobil spoustu království
  • jednou, při uctívání božstva Můla Rámy se rosprostřel před osobou, kterou nikdo kromě něho neviděl a vzal od ní osvěcenou vodu… když se ho pak ptali, co to bylo, řekl, že jeho guru Madhvačárja zde prováděl pudžu a po skončení dal Madhavě Tirthovi osvěcenou vodu
  • jeho ostatky jsou dnes v Mulubagalu
  • den jeho odchodu se slaví jako Mahalája Amavasja
 • guru:
  • Šrípáda Madhvačárja Bhagavatapáda
 • žáci:
  • Šrí Madhurai Tirtha

 

Akšobhja Tirtha

 • dílo:
  • Madhvatattvasaarasamgraha
 • období:
  • 1238-1365
 • charakteristika:
  • je považován za částečnou inkarnaci Pána Šívy
  • jeden z nejlepších žáků Madhvačárji a poslední žák Madhvačárji, nesoucí odpovědnost za misi (poté už byl žák Akšobhji, jeho žák atd..)
  • dřív známý jako Govinda Šástri, původem z Uttara-Karnataku
  • v roce 1336 porazil majavádi Vidjaranju z linie Šankary v debatě o smyslu aforismu `Tat-tvam-asi`(Ty jsi to)
  • záznam o tom můžeme najít na sloupu nedaleko Mulbagalu
  • porážka Majavádí byla tak drtivá, že od té doby už fylosofie dualismu nebyla nikdy impersonalisty poražena
  • po vítězství odešel k řece Bhima-rathi, kde se setkal se svým budoucím žákem Džajou Tirthou
  • naučil ho hledat skryté smysly v dílech Madhvačárji, psát knihy a porážet majavádu
  • jeho samádhí je na břehu řeky Kagini v místě zvaném Malkeda v Karnataku
 • guru:
  • Šrípáda Madhvačárja Bhagavatapáda
 • žáci:
  • Šrí Džaja Tirtha

 

Šrí Džaja Tirtha (Tikačárja)

 • dílo:
  • Tattvaprakášika
  • Šríman Njaja Sudha
  • Praméja dípika
  • Njája dípika
  • Vadavali
  • Pramana Paddati
  • Padjamála
 • období:
  • 1348-1388
 • charakteristika:
  • dříve se jmenoval Dhondo Pantraja Raghunatha (jeho otec se jmenoval Dhonduraja Raghunath)
  • jeho otec byl vysoce postavený voják
  • Dhondo měl 2 manželky a člověk ho často mohl vidět v brnění na koni jak objíždí své městečko
  • vždy, když se chtěl napít v řece, vstoupil do ní po krk a nechával vodu, aby mu tekla do úst, ale jednou, když takhle pil, uviděl ho Akšobhja Tirtha a začal se mu vysmívat, že pije jako býk a najednou, když slyšel hlas Akšobhji si Dhondo vybavil svůj předchozí život… vzpomněl si, že byl opravdu býkem, který tahal knihy Madhvačárji
  • Madhvačárja často tohoto býka chválil a měl ho rád, říkal, že poslouchá líp, než většina jeho žáků, protože vždy, když kázal, se býk otáčel k áčárjovi a poslouchal
  • žáci Madhvi býkovi záviděli a prokleli býka, aby zemřel od uštknutí jedovatého hada, ale Madhva to slyšel a řekl, že se mu nic nestane… o něco později býka opravdu kousl had, ale býkovi se nic nestalo, při tom had zemřel sám… pár let potom býk zemřel přirozenou smrtí
  • tento býk není považován za obyčejnou živou bytost, ale za částečnou inkarnaci Indry (pána ráje) a Ananty Šéši (jedné z expanzí Kršny) proto se v příštím životě narodil v královské rodině v Karnataku jako Dhondo a byl později vyučen védám podle knih Madhvy
  • po tom, co uslyšel slova Akšobhji, když stál v řece, ho ihned přijal za svého guru
  • jeho otec s tím nesouhlasil a proto ho vrátil zpátky domů… když ale jedna z jeho manželek za Dhondem přišla večer do ložnice, uviděla na posteli kobru a s výkřikem utekla ven.. v tu chvíli tam přiběhl jeho otec a viděl, jak se kobra proměnila zpátky v jeho syna.. po téhle přihodě Dhonda nechal jít zpátky ke svému guru
  • v roce 1368 přijal sannjásu a dostal jméno Džaja Tirtha
  • byl velice učený a viděl všechny slabiny majavády
  • několikrát objel celou Indii a drtil ve sporech impersonalisty všude, kde je potkával
  • komentoval i některá díla Ramanůdžačárji (zakladatele Šrí-sampradáji)
  • celkem napsal kolem 20 knih včetně komentářů na díla Madhvačárji
  • tělo opustil v Malkhedu (Karnatak) a samádhí má vedle Padmanabhy Tirthy na břehu řeky Tungabhadra
 • guru:
  • Akšobhja Tirtha
 • žáci:
  • Džnánasindhu Tirtha

 

Džnánasindhu Tirtha

 

 • období:
  • 14-15. stol
 • guru:
  • Džája Tirtha
 • žáci:
  • Džajanidhi Tirtha

 

 

Džajanidhi Tirtha  (Dajanidhi Tirtha)

 

 • období:
  • 14-15. stol
 • guru:
  • Džnánasindhu Tirtha

Vidjanidhi Tirtha  (Vidjadhirádža)

 • dílo:
  • komentář k Bhagavad-gítě
  • komentař k Višnusahasranám stotře (první zaznamenaný komentář školy `dvaita` k tomuto dílu)
 • období:
  • 1348-1412
 • charakteristika:
  • dřív ze jmenoval Kršnabhatta
  • celý život byl brahmačárí (dodržoval celibát) a proto byl velice učený, nakonec přilak sannjásu
 • guru:
  • Džája Tirtha
 • žáci:
  • Radžendra Tirtha

 

Radžendra Tirtha

 • období:
  • 1375-1440
 • charakteristika:
  • byl prvním žákem Vidjanidhi Tirthy
  • dostal zasvěcení v Hevilambi
  • kázal v severní Indii a měl tam hodně žáků
 • guru:
  • Vidjanidhi Tirtha
 • žáci:
  • Džajadharma Tirtha

 

Džajadharma Tirtha (Vidžájadvádž Tirtha)

 • dílo:
  • Bhakti-ratnavali (komentář k Šrimád Bhágavatam)
 • období:
  • 1420-1448
 • charakteristika:
  • přijal sannjásu, když byl ještě mladý kluk
  • jako kazatel žil na přispěvky, ale někdy musel hladovět 3-5 dnů, pokud mu nikdo nic nepřispěl
  • jeho samádhí je v Kanja Tirtha ve Vrindávanu
 • guru:
  • Radžendra Tirtha
 • žáci:
  • Brahmanja Tirtha

 

Purušottama Tirtha

 

 • období:
  • 1420-1448

 

Brahmanja Tirtha

 • období:
  • 1460-1476/78
 • dílo:
  • vysvětlení ¨Tatparji¨ Džája Tirthi
 • charakteristika:
  • žil převážně v Čannapatně nebo Abburu v Karnataku
  • jeho samádhí je ve Vrindávanu
 • guru:
  • Džajadharma Tirtha
 • žáci:
  • Vjása Tirtha

 

Vjása Tirtha (Šríla Vjásasárja / Šríla Vjásasárja Swámin)

 • dílo:
  • Njajamrta
  • Tatparja Čandrika
  • Tarkatandava
  • Kršna Ni Begane Baro
  • Šrí Višnu Samhita
 • období:
  • 1460 – 8. březen 1539
 • charakteristika:
  • narodil se v Bannuru v oblasti Mysore
  • jeho otec se jmenoval Balanna Sumati
  • narodil se díky požehnání Brahmanja Tirthy
  • v dětství se jmenoval Jatirádža
  • v 5 se začal vzdělávat a v 7 letech už dostal brahmanskou šnůru
  • i přes velkou připoutanost ke svému synu ho otec dal Brahmanje Tirthovi, aby dodržel svůj slib (slíbil mu dát svého 2. syna)
  • cvhíli poté dostal od svého guru sannjásu
  • když mu bylo 16, Brahmanja Tirtha opustil tělo a Vjása Tirtha se stal vůdcem vaišnavů… aby prokázal svou schopnost, odešel studovat do Kančipůram a po krátké době se z něj stal velice učený pandit
  • v té době jeho přednášky každý den poslouchal král Bišnagu
  • při svých cestách jednou přišel do Saluva Narasimhu v Čandragiri, kde ho král přivítal darama z čistého zlata, stříbra a šperků
  • tam také porazil spostu panditů v debatách na logiku
  • v roce 1509 ve 30-denním sporu porazil Vášavu Bhattu z Kalingy a proto ho král Kršnadevaraja považoval za svého guru a také se k němu tak choval, nazýval ho Kuladévata
  • v roce 1511 mu král daroval vesnici Pulambakkam pro uspořádání festivalu pro Pána Varadarádžu (jedna z podob Kršny)
  • v roce 1526 Vjása Tirtha porazil ve sporu impersonalistu, kterého poslal král Gadžapati z Orissy, aby ponížil krále Kršnadevaraju a za to mu Kršnadevaraja daroval vesnici Bettakonda a vykopal jezero, které pak nazval Vjása-samudra
  • během svého života založil 732 chrámů Hanumana a/nebo Rámy a napsal stovky písní a básní na motiv Šrímád Bhágavatamu, Rámájány a Mahábháraty
  • jeho samádhí je na ostrově Navavrindávanu na řece Tungabhadra
 • guru:
  • Brahmanja Tirtha
 • žáci:
  • Lakšmipati Tirtha

 

Lakšmipati Tirtha

 • dílo:
 • období:
  • 1420-1487
 • charakteristika:
  • jenden z nejlepších sannjasínů těch dob
  • byl velice oddaný Pánu Balarámovi
  • Balaráma se mu zjevil ve snu, a řekl, že do jeho vesnice přijde bráhmana, dal mu pokyny, aby tohoto bráhmanu inicioval a našeptal mu do ucha mantru
  • další den tento bráhmana přišel do vesnice a při prvním setkání ho Lakšmipati inicioval a velice se k němu připoutal, pokaždé, když ho viděl, mu tekly slzy lásky
  • Lakšmipati nemohl pochopit tuto připoutanost k bráhmanovi a proto modlil Pána o vysvětlení
  • v noci se mu opět zdál sen.. v tomto snu se bráhmana proměnil v Balarámu a zase zpátky… tak Lakšmipati pochopil, že Balaráma přišel na zem ve formě Nitjánandy, která se od něj neliší
  • Balaráma mu zakázal komukoliv prozrazovat toto tajemství
  • od té chvíle Lakšmipati nepromluvil do konce života ani slovo… vždy byl pohroužený v myšlenkách o Nejvyšší Osobnosti Božství a jeho žáci a obyčejní lidé ho měli za blázna.. po krátké době bez varování opustil své tělo
  • někteří tvrdí, že guru Pána Nitjanandy nebyl Lakšmipati, ale Madhavendra Puri
 • guru:
  • Vjása Tirtha
 • žáci:
  • Madhavendra Puri
  • (Šrí Nitjánanda Prabhu)

 

Mádhavendra Purí

 • dílo:
 • období:
  • 15-16. stol
 • charakteristika:
  • jeden z věčných společníku Pána Čajtanji
  • za jeho života byla většina vaišnavů v Majápuru a Bengálii s touto osobností tak či onak propojena
  • jakmile přišel Pán Čajtanja, téměř všichni žáci Mádhavendry Purí se připojili k Jeho(Pána Čajtanji) hnutí sankírtany (společného opěvování svatých jmen Pána)
  • tělo Mádhavendry Purí bylo vždy přeplněno láskou k Bohu
  • pokaždé, když viděl tmavě-modrý (barva Kršny) mrak, upadl do bezvědomí
  • po svém putování po Indii se zastavil ve Vrindávanu, ve kterém později opustil tělo
  • začal tam s jeho obnovením a ve kterém pak pokračovali Šrí Rupa a Sanátana Goswámí
  • nikdy neprosil jídlo ani peníze a vždy se spokojil s tím co mu pošle Kršna, pokud nebylo co jíst, tak se postil
  • když jednou šel se svými žáky po západní Indii, potkal po cestě Nitjánandu Prabhu, který putoval přes různá posvátná místa, aby je očistil
  • když ho Nitjánanda spatřil, omdlel na místě z extatické lásky a Jeho transcendentální tělo se stalo úplně ztvrdlé a stejně tak Madhavendra, když uviděl Nitjánandu také omdlel na místě… když to viděli žáci Madhavendry, začali plakat radostí
  • po tom, co Mádhavendra a Nitjánanda přišli k vědomí, obejmuli jeden druhého kolem krku a začali plakat ekstází a pak se váleli v písku naplnění vlnami extatické lásky
  • všichni žáci Mádhavendry byly úplně očarováni Pánem Nitjánandou, ale přesto se mezi poutníky, kteří toto setkání pozorovali našli hlupáci, kteří kvůli nedostatku oddanosti nedokázali pochopit, co se tehdy vlastně stalo…
  • Mádhavendra zavedl koncepci madhůrja bhávy (manželské lásky k Bohu) a viráha bhávy (lásky v náladě odloučení od Boha) v sampradáje Madhvačárji a proto se pak této sampradáje začalo řikat Madhva-Gaudija sampradája
  • Mádhavendra zasel sémě lásky k Bohu a Šrí Čajtanja se pak stal stromem, který rozdával zralé plody této lásky všem
 • když opouštěl tělo, zpíval pořád tento verš: Ó Můj Pane, který jsi tak milostivý! Ó vládce Mathury! Kdy Tĕ znovu uvidím? Protože Tě nemohu spatřit, Mé vzrušené srdce je zneklidnĕné. Ó nejdražší, co teď mám dĕlat?“ (CC Madhya 4.197)
  • Kršna Dása Kavirádža tvrdí, že tímto veršem chtěl Madhavendra Puri naučit oddané jak dosáhnout Kršna prémy (lásky k Bohu) pomocí kultivování intenzivních pocitů rozluky s Kršnou
  • Gaudia Vaišnavové přijímají tento verš za esenci nálady odloučení
  • Když byl Mādhavendra Purī na kopci Góvardhan, jedné noci se mu zdálo, že v lese přebývá Božstvo Gopāla. Příštího rána vzal přátele ze sousedství, aby mu pomohli vyprostit Božstvo z džungle. Toto Božstvo Śrī Gopāladžīho potom s velkou slávou umístil na vrcholu kopce Góvardhanu. Gopāla byl uctíván při slavnosti Annakūṭa. O této slavnosti se vĕdĕlo všude a přišlo mnoho lidí z okolních vesnic. Jedné noci se Mādhavendrovi Purīmu znovu ve snu objevilo Božstvo Gopāla a požádalo ho, aby šel do Džagannáth Purí pro sandálovou pastu a potřel s ní Jeho tĕlo. Mādhavendra Purī se po obdržení tohoto příkazu okamžitĕ vydal do Orissy. Poté, co prošel Bengálskem, přišel do vesnice Remuny, kde dostal misku svařeného mléka (kṣīra) obĕtovaného Božstvu Gopīnāthadžīho. Tu misku se svařeným mlékem Gopīnātha ukradl a poslal Mādhavendrovi Purīmu. Od té doby je toto Božstvo známé jako Kšíra-čorá-gopīnātha neboli Božstvo, které ukradlo misku se svařeným mlékem. Po příchodu do Džagannáth Purí dostal Mādhavendra Purī od krále svolení vynést jeden maundsantálového dřeva a dvacet tol Za pomoci dvou mužů to odnesl do Remuny. Ve snu znovu vidĕl Gopāla z Góvardhanu, který si přál, aby všechno to sandálové dřevo rozetřeli na pastu, smíchali s kafrem a nanesli na tĕlo Gopīnāthadžīho. Mādhavendra Purī pochopil, že tím uspokojí Božstvo Gopāla na Góvardhanu, a tak vykonal Jeho nařízení a vrátil se do Džagannáth Purí.
  • samádhí Madhavendry Puri je v Remuně v Orisse blízko chrámu Kšíra-čora-gopinátha
  • někteří tvrdí, že guru Pána Nitjanandy nebyl Lakšmipati, ale Madhavendra Puri
 • guru:
  • Lakšmipati Tirtha
 • žáci:
  • Šrí Išvara Puri
  • Advajta Áčarja
  • Šrí Pundaríka Vidjanidhi
  • Šrí Paramananda Puri
  • Šrí Ranga Puri
  • Šrí Rámačandra Puri
  • Šrí Nrisimha Tirtha
  • Šrí Raghupati Upadhjaja
  • Šrí Sukhanda Puri
  • (Šrí Nitjananda Prabhu)
  • a mnoho dalších..

 

Išvara Purí

 • dílo:
  • Kršna-lilámrita
 • období:
  • 15-16. stol.
 • charakteristika:
  • narodil se v Západním Bengálsku v Kamarhattu v brahmanské rodině
  • Bhaktisiddhanta ho nazývá nejlepším ze sannjásí
  • byl nejoblíbenějším žákem Mádhavendry Purí a staral se o něj během posledních dnů, kdy se Mádhavendra ani nemohl hýbat – myl ho, měnil mu spodní prádlo atd..
  • při odchodu svému guru pomáhl pamatovat si o Rádze a Kršnovi tím, že vedle něj vždy zpíval svatá jména a vyprávěl příbehy o Kršnovi
  • za tuto věrnost svému guru dostal jako odměnu lásku k Bohu od svého učitele
  • Pán Čajtanja (Pán všeho vesmíru) si velice cenil Išvaru Purí a proto ho přijal jako svého guru a svým příkladem ukázal, jak by měl člověk guru sloužit
  • poprvé se potkaly s Pánem Čajtanjou v Navadvípu, když Pána Čajtanju znali jako Nimaje Pandita, který měl svou školu a učil logice
  • zasvěcení s 10-slabikovou mantrou dal Nímajovi v Gáje
 • guru:
  • Madhavendra Puri
 • žáci:
  • Šrí Čajtanja Maháprabhu

 

Nitjánanda Prabhu

 • dílo:
 • období:
  • 1473-16.stol
 • charakteristika:
  • jeden z členů Panča-tattvy
  • Nitjánanda je nejbližším společníkem Pána Čajtanji a má schopnost darovat komukoliv lásku k Bohu
  • pokud uctíváme Pána Nitjánandu, můžem získat plnou oddanost Pánu Čajtanjovi
  • bez Jeho milosti člověk nedokáže pochopit Pána Čajtanju a přiblížit se k Němu
  • Nitjánanda je prvotní guru vesmíru a je prostředníkem mezi Šrí Čajtanjou Jeho oddanými
  • na Svém příkladě nám ukazuje, jak by měl člověk sloužit Bohu
  • Pán Nitjánanda se neliší ot Pána Balarámy, který je 1. expanzí Kršny a dokonce je řečeno, že je druhým tělem Nejvyššího Pána, ze kterého vychází všechny ostatní formy a expanze
  • jeho tělo mělo stejnou zlatavou barvu jako tělo Pána Čajtanji, ale bylo trochu červenější
  • narodil se ve vesničce Ekačakra v brahmanské rodině
  • jeho otcem byl Hadai Pandit a jeho matka Padmávatí
  • v dětství se mu říkalo Nitáj (Pán Čajtanja byl Nimáj)
  • neexistovalo pro Něj nic kromě Nejvyššího Pána a neustále pořádal hry se svými kamarády na motivy Mahábháraty a Ramájány a vždy se velice hluboko pouhroužel do rolí Balarámy (bratra Kršny) a Lákšmana (bratra Rámy)
  • ve 12 letech odešel z Ekačakry na žádost sannjásí, který v tu dobu procházel Ekačakrou (předpokládá se, že to byl Lakšmipati Tirtha)… krátce na to otec Nitáje opustil tělo, jelikož nemohl bez Nitaje žít
  • s Lakšmipati Tirhou cestoval celých 20 let, ale zasvěcení od něj dostal později
  • během svých cest obešel celou Indii a nakonec přišel do Vrindávanu kde se dozvěděl, že Jeho Vrchovný Bratr Čajtanja už začal s hnutím sankírtany v Navadvípu a tak se tam Pán Nitjananda ihned vydal
  • potkali se s Pánem Čajtanjou v roce 1506, kdy Nitjánandovi bylo 32 a Čajtanjovi 20 let
  • byl velkého růstu, velice silný, krásné ruce, ramena a nohy, jeho oči připomínaly květy lotosu
  • v uších měl zlaté naušnice a na zápěstích zlaté náramky
  • na nohou mu zvonily zvonečky a na krku visela gerlanda z květin
  • krása jeho obličeje zatmívala krásu milionů měsíců
  • kamkoliv šel, vždy opěvoval slávu Nejvyššího Pána
  • měl 2 manželky: Džachnávi Déví a Vašudhu Déví
  • po tom, co Pán Čajtanja přijal sannjás a usídlil se v Džagannátha Purí, poprosil Nitjánandu, aby kázal v Bengálsku
  • Nitjánandovi říkají `spasitel těch nejpokleslejších` protožel dával milost Pána Čajtanji těm největším darebákům, které jen potkával (příkladem jsou 2 hříšníci Džagaj a Madhaj)
  • z tohoto světa odešel splynutím s tělem božstva Banka Raja v Ekačakře
 • guru:
  • Lakšmipati Tirtha

 

Advajta Áčárja

 • období:
  • 1434-1558
 • charakteristika:
  • považuje se za společnou inkarnaci Šívy a Višnu (višnu-tattva), takže to není obyčejná živá bytost jako jsme my
  • jeden z členů Panča-tattvy
  • jeden z nejbližších společníků Pána Čajtanji
  • před iniciací se jmenoval Kamalakša Védapančanána
  • většinu života prožil se svými 2 ženami (Sítou Déví a Šrí Déví) a dětmi v bengalském městě Šantipur, kde byl váženým bráhmanem
  • měl 6 synů: Ačjutanandu, Kršna Mišru, Gopala Dásu, Balarámu, Svarůpu a Džagadíšu
  • v Šantipuru učil filosofii Bhagavad-gíty a Šrímad-Bhágavatám a především kladl důraz na bhakti-joze (láskyplné oddané službě Bohu)
  • měl obavy ohledně úpadku duchovnosti obyvatelstva a tendenci k materialismu, považoval tyto věci příčinou utrpení a problemů ve společnosti a tak zvolil jediný možný východ v této situaci – modlit Nejvyššího Pána Kršnu, aby osobně sestoupil na Zemi jako avatara a dal lidem chut k duchovnímu životu
  • takto se modlil několik měsíců a uctíval při tom speciální Božstvo Kršny ve formě kamene -Šalagram Šílu – pomocí lístků Tulasi a vody z Gangy
  • po 13 měsících se v Majapůru narodil Pán Čajtanja
  • později Advajta pomáhal Pánu Čajtanjovi a Nitjánandovi šířit misi sankírtany – společného zpívání Hare Kršna mahamantry
  • `advajta` se mu říká proto, že se neliší od Nejvyššího Pána a `áčarja` proto, že na Svém příkladu učí lidi, jak mají sloužit Pánu
 • guru:
  • Madhavendra Puri
 • žáci:
  • Haridás Thákur
  • Kamala Kanta Višvása

 

Šrí Čajtanja Maháprabhu (Gauranga)

 • dílo:
  • Šikšáštaka
 • období:
  • února 1486 –  1534
 • charakteristika:
  • Nejvyšší Pán Kršna řekl na Goloce: `Já osobně zavedu náboženství v tento věk :nama-sankírtán – zpívání svatého jména Pána – v podobě Pána Gaurangy. Přijetím role oddaného, uvrhnu celý svět do tance v transcendentální extázi a tím pomohu světu realizovat 4 nálady láskyplné oddané služby. Tímto způsobem budu učit oddané službě na svém příkladu protože obyčejní lidé vždy následují velkou osobnost. Samozřejmě, Moje plné části mohou vytvořit náboženské zásady pro každý věk, ale jen Já mohu darovat druh láskyplné oddané služby, která se provádí obyvateli Vradži (Vrindávanu).`
  • Šrí Čajtanja se narodil v Majápuru ve vesnici Nadíja v brahmanské rodině
  • jeho otec se jmenoval Džagannátha Mišra a jeho matka Šači-déví
  • astrolog Nilambara Čakravarti (otec matky Čajtanji) předpověděl, že se toto dítě stane velkou osobností v budoucnu a dal mu jméno Višvambara
  • ženy z okolí, které se na toto dítě přišli podívat mu říkali Gaurahari kvůli jeho zlatávé kůži a matka mu říkala Nímáj kvůli stromu `nimba`, vedle kterého se narodil
  • stávalo se, že když ještě byl malý, tak pořád brečel u své matky v náručí, ale jakmile sousedky zpívali `Haribol`, vždy přestával
  • toto neustálé zpívání `Haribol` v domě Šači-déví bylo předzvěstím mise Pána Čajtanji
  • jednou do domu Džagannáthi Mišry přišel bráhmana a Džagannátha ho požádal, aby uvařil jídlo pro Kršnu.. když bráhmana nabízel jídlo Kršnovi, přiběhl malý Nímáj a všechno snědl, tak bráhmanu přemluvili uvařit pro Kršnu podruhý a zase při nabízení přiběhl Nímáj a všechno jídlo snědl, a když bráhmana nabízel jídlo potřetí, všichni v domě usnuly a Nímáj se před bráhmanem zjevil ve své podobě Kršny a dal bráhmanovi, plnému transcendentální extáze při vidění této formy, svá požehnání
  • od 8 let studoval u Gangadáse Pandita a za 2 roky se stal velice učeným v sanskrtu, gramatice a rétorice
  • poté studoval doma sám a četl všechny filosofické knihy svého otce, který byl panditem (tím, kdo zná védy), naučil se tak njáje (logice) a znal smriti (Mahabháratu, Ramájánu a Purány)
  • v tuhle dobu jeho starší bratr Višvarůpa opustil domov a přijal sannjás a krátce po jeho odchodu Džagganátha Mišra opustil tělo
  • ve 14-15 letech byl Maháprabhu oženěn na Lakšmidéví, dceři Vallabhačárji z Nadíji
  • v tomto raném věku byl považován za jednoho z nejlepšího znalců njájy a proto se s ním všichni njájici báli vstupovat do sporu
  • zatímco učil ve východním Bengálsku, zabil jeho ženu had a tak se po návratu na žádost matky oženil podruhé na Višnupríji déví
  • po jeho svatbě do Nadíji přišel Kéšava Kašmíri, který byl v tu dobu proslulý svou učeností po celé Indii a utkal se s Nimájem v debatě, kde ho Nimáj porazil během několika minut… díky tomuto vítězství se stal nejvýznamnějším panditem té doby
  • v 16-17 letech šel do Gáji, kde přijal zasvěcení od svého učitele Išvary Purí
  • po návratu z Gáji se celkově přeměnil… už to nebyl logik a rétorik, ale pořád zpíval Hare Kršna a kázal lásku k Bohu
  • v domě u Šríváse Pandita pořádal každou noc noční kírtany (společné zpívání jmen Nejvyššího Pána), kde kázal, zpíval a tančil
  • během těchto událostí se k Pánu Čajtanjovi připojil Pán Nitjánanda
  • Pán Čajtanja v tuhle dobu říkal Nitjánandovi a Haridásovi Thákurovi následující: `Jděte, přátelé, jděte do vesnic a měst a každého člověka, kterého tam potkáte proste, aby zpíval svátá jména Hari a pak mi každý večer sdělujte výsledky vašeho kázání`.
  • po tomto příkazu Nitjánanda s Haridásem potkali Džagaje a Madhaje – 2 největší hříšníky té doby, kteří se i přes urážky a napadení Nitjánandy Jeho milostí nakonec stali oddanými Pána
  • po tom, co se sláva hnutí Pána Čajtanji rozšířila do všech okolních vesnic, začali mu smarta-bráhmani (bráhmani, kteří velice striktně dodržují předpisy véd, ale zapomínají na konečný cíl těchto předpisů) velice závidět a proto si stěžovali tehdejšímu panovníkovi Čandu Kazi
  • po těchto stížnostech přišel Kazi do domu Šrivásy Pandita, rozbil mridangu (buben) a zakázal zpívat svatá jména na ulici
  • Maháprabhu tedy přikázal lidem z vesnic, aby se večer všichni sešli s pochodněma a zpívali svatá jména… šel s nima k paláci Kazi, kde s ním vedl velice dlouhou diskuzi, po které se Kazi nakonec také přidal k hnutí sankírtany
  • po této velké události se k hnutí začaly připojovat stovky a tisíce lidí
  • i přes velký úspěch ale existovaly skupiny závistivých lidí, kteří Ho pokládali za sentimentalistu a nechtěli Ho přijímat jako autoritu protože byl ženatý a tak ve 24 přijal sannjás od Kéšavy Bhárati
  • po přijetí sannjásy se už nemohl stýkat se svou matkou ani se svou ženou, ale Advajta Ačárja to všechno zařídil tak, aby se ještě jednou se svou matkou potkal u Advajty doma, a ta ho požádala, aby se usídlil v Džagganátha Purí
  • když přišel do Purí, setkal se se Sarvabhaumou Bhattačárjou – největším njájikem a védantistou školy Šankaračárji (impersonalismu) té doby, jeho učenost neznala hranic
  • Sarvabhauma měl obavy, že tak mladý muž nebude schopen zachovat svůj status sannjásí a proto, aby mladého sannjásí něčemu přiučil, mu 7 dní v kuse vykládal védantu s komentářema Šankaračárji
  • po 7 dnech řekl Sarvabhauma: `Kršno-Čajtanjo, myslím, že nerozumíš védantě, protože jsi nic neřekl po mé recitaci a vysvětlení`
  • na to mu Čajtanji odpověděl, že rozumí védantě, ale nerozumí komentáři Šankaračárji, po čemž snadně a jednoduše vysvětlil védantu bez interpretací impersonalistů
  • Sarvabhauma přijal toto vysvětlení védanty za jediné možné a tak se během několika dnů stal z největšího impersonalisty jeden z nejlepších vaišnavů
  • po těchto událostech se Maháprabhu vydal na pout do jížní Indie, kde vykonal spoustu zázračných skutků jako vyléčení nakaženého bráhmany dotykem a také měl filozofickou konverzaci s Rámanandou Rájem na téma `préma bhakti`.
  • po dobu celé pouti kázal filozofii vaišnavismu a šířil hnutí sankírtany
  • na této cestě také potkal 1 z budoucích goswámí Vrindávanu – Gopála Bhattu
  • po 2 letech cest se vrátil zpátky do Purí
  • později se setkla s Růpou v Allahabádu, kde ho za 10 dní plně vyučil a dal mu misi ve Vrindávanu (viz. Růpa Goswámí)
  • pak šel Čajtanja do Benaresu, kde potkal Sanátanu a vyučoval ho 2 měsíce
  • Růpa Goswámí a Sanátana Goswámí jsou známí jako 2 z 6 Goswámí Vrindávanu
  • od 31 roku svého života žil v Purí a ve 48 zmizel v chrámu Tota-gopinátha
  • před 5000 lety Kršna učil Bhagavad-gítě a v roce 1486 přišel ve formě Šrí Čajtanji Maháprabhu – oddaného Kršny, aby ukázal jak žít podle Bhagavad-gíty
  • jelikož je v tento věk Kálí duchovní realizace velice obtížná, udělal Šrí Čajtanja lásku k Bohu dostupnou pro všechny živé bytosti zpíváním: `Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré
  • jeho biografie je popsána v následujících dílech
   • Čajtanja Bhagavata
   • Čajtanja Čaritámrita
   • Čajtanjamangala
   • Čajtanjačaritamahakavja
   • Čajtanjačandrodaja
   • Kadača Murari Gupty
   • Gaurakršnodaja
  • guru:
   • Išvara Puri
  • žáci:
   • Růpa Goswámí
   • Sanátana Goswámí
   • Sarvabhauma Bhattačárja
   • a další…

 

Šríla Růpa Goswámí

 • dílo:
  • Bhakti-rasámrita-sindhu
  • Upadešámrita
  • Deva Bhavantam vande
  • Mathura Mahatmja
  • Navadvipa stuti
  • Šrí Dana Keli Kaumudi
  • Šrí Govinda Virudali
  • Šrí Hamsaduta
  • Šrí Laghu Bhagavatamrita
  • Šrí Lalita Madhava
  • Šrí Nikundža Rahasja stava
  • Šrí Padjavali
  • Šrí Radhikáštaka
  • Šrí Kršna Džanma Tithi Vidhih
  • Šrí Šrí Lalitáštakam
  • Šrí Šrí Radha Kršna Ganoddéša Dipika
  • Šrí Stava mala
  • Šrí Uddžvala Nilamani
  • Šrí Vidagdha Madhava
  • Šrí Jugala Kišoráštaka
  • Sutra upasana Vaišnava pudža vidhi
  • Uddhava Sandeš
 • období:
  • 1493-1564
 • charakteristika:
  • Růpa Goswámí byl inkarnací Růpa Mandžárí – nejdůležitější z 8 služek Šrímatí Radharání v duchovním světě
  • Růpa má vyjímečnou pozici v učednické posloupnosti Pána Čajtanji protože nás učí abhidéja-gjánu = poznání o tom jak rozvíjet náš vztah s Kršnou
  • je řečeno, že ten, kdo nepříjme útočiště u Růpy Goswámí nemůže vstoupit do her Pána Čajtanji
  • narodil se v brahmanské rodině (bráhmani této rodiny byly potomky mudrce Bharadvádža), v Bengálsku
  • už v raném věku se začal věnovat studiím logiky, filosofie a rétoriky
  • měl staršího bratra Sanátanu a mladšího bratra Anupamu (toto jsou jména, která dostali od Šrí Čajtanji)
  • po smrti otce se přestěhovali do města Sakurma, kde žili se svou matkou a studovaly njáju a védantu u Sarvabhaumy Bhattačárji
  • znali sanskrt, arabštinu, perštinu a místní jazyky
  • spolu se svými bratry dostal vysokou politickou hodnost při sultánovi Bengálska Aladdinovi Husseinovi Šachovi, což způsobylo jejich vyloučení ze společnosti ortodoxálních kastových brahmanů Gaudy
  • v roce 1514 se poprvé setkal s Pánem Čajtanjou v Rámakeli, kde ho spolu se svými bratry požádal o milost a záchranu před těmito politickými intrikami
  • po několika měsících se Růpovi podařilo uniknout z města
  • všechno své bohatství rozdělil na 2 poloviny, 1 polovinu nechal Sanátanovi, který tyto peníze později využil k podkoupení strážníka ve vězení, do kterého byl uvržen
  • po tom, co se Růpa dozvěděl, že se Pán chystá do Vrindávanu, vydal se tam také, ale potkal Pána dřív – v Allahabádu
  • tam mu Pán Čajtanja dával pokyny 10 dnů a vysvětlil mu důkladně filosofii Gaudija Vaišnavů
  • dostal také od Pána 4 mise: 1)psát teologická díla, vysvětlující čistou lásku k Bohu 2)kázat Gaudia Vaišnavismus 3)najít místa, ve kterých Kršna v předchozí epochu konal své hry ve Vrindávanu 4) najít a obnovit uctívání božstev Pána Šrí Kršny, která byla běhém té doby ztracena
  • Růpa přišel do Vrindávanu se svým starším bratrem Sanátanou v roce 1516 po tom, co dostal instrukce od Mahaprabhu
  • udělal velký vklad v šíření hnutí sankírtany, napsal spoustu knih, vysvětlujících filosofii Gaudija Vaišnavismu a po odchodu Pána v roce 1534 se stal vůdcem Gaudija Vaišnavů
  • i dnes jsou všichni Gaudija Vaišnavové nazývani `Rupanůgové` – následovníci Růpy Goswámí
  • Růpa Goswámí je znám jako 1 z 6 Goswámí Vrindávanu
  • jeho samádhí je u chrámu Rádha-Damodary
 • guru:
  • Šrí Čajtanja Mahaprabhu
 • žáci:
  • Džíva Goswámí

 

Sanátana Goswámí

 • dílo:
  • Hari Bhakti vilása
  • Kršna líla stava
  • Šrí Brihad Bhagavatámrita
  • Šrí Šrí Damodaráštakam
  • Kartika Mahátmja
  • Dašama-vaišnava-tošani
  • Dašama-čarita
 • období:
  • 1488- 1558
 • charakteristika:
  • Sanátana Goswámí se považuje za inkarnaci Labangy mandžárí, která slouží Višáce-sakhí v duchovním světě a je nejbližší kamarádkou Růpy Mandžárí
  • Sanátana se také pokládá se pokračování těla Pána Čajtanji
  • Sanátana má vyjímečnou pozici v učednické posloupnosti Pána Čajtanji protože nás učí sambandha-gjánu = poznání o našem vztahu s Kršnou
  • narodil se v brahmanské rodině v Bengálsku o 5 let dříve než Růpa
  • měl bratry Růpu a Anupamu
  • tito 3 bratři byli již od raného dětství pohrouženi v láskyplnou oddanou službu Pánu
  • lesy, ve kterých hrávali pojmenovali podle lesů Vradža a svoje oblíbená koupaliště nazývali Radha-kund a Šjáma-kund (2 nejposvátnější jezera ve Vrindávanu)
  • jednou se mu zdálo, že mu překrásný mladý bráhmana daroval Bhágavatam a v extázi se probudil, ale zjistil, že to byl jen sen, tak začal se svými každodenními rituály a tu se před ním objevil Kršna, převlečený za bráhmanu a daroval mu Bhágavatam se slovy: `Vezmi si tento Bhágavatam ode Mne a vždy ho studuj, tak dosáhneš dokonalosti`
  • nějakou dobu sloužil při sultánovi Bengálska Aladdinovi Husseinovi Šachovi, ale do doby, než Růpa odešel do Vrindávanu.. pak dělal nemocného a místo práce poslouchal Bhágavatam od bráhmanů.. když to Šach zjistil, zavřel ho do vězení, ale Sanátanovi se podařilo podkoupit strážníka pěnězi, které dostal od Růpy
  • milostí Pána Čajtanji se mu tedy podařilo uprchnout a stejně jako Růpa Goswámí dostal Sanátana po 2-mesíčních instrukcích od Pána tyto mise: 1)psát teologická díla, vysvětlující čistou lásku k Bohu 2)kázat Gaudia Vaišnavismus 3)najít místa, ve kterých Kršna v předchozí epochu konal své hry ve Vrindávanu 4) najít a obnovit uctívání božstev Pána Šrí Kršny, která byla běhém té doby ztracena
  • 2 bratři nikdy nespali na tom samém místě (pod tím samým stromem), a jejich spánek netrval víc než pár hodin
  • všechen svůj čas Růpa a Sanátana trávili psaním, diskutováním her Kršny a zpíváním svatých jmen Kršny
  • takto cestoval 45 let po vesnicích Vrindávanu a kázal Gaudija-Vaišnavismus
  • aby neumřel hlady, žebral o trochu mouky, kterou močil v Jamuně a pekl v uhlích a nikdy nejedl víc než bylo potřeba
  • založil Rádha-Madana Mohana mandir – byl to 1. mandir, založený 6 Goswámí
  • v 65 ještě pořád držel svůj slib: dělat 1008 poklonů Govardhánu a každému oddanému, kterého potkal
  • jeho samádhí je u chrámu Madana Mohany
 • guru:
  • Šrí Čajtanja Maháprabhu
 • žáci:
  • Kršna Dása brahmačári

Svarůpa Damodara Goswámí

 • dílo:
  • Sangíta-Damodara
 • období:
  • 15-16. stol.
 • charakteristika:
  • Svarůpa Damodara se považuje za inkarnaci Lality Déví v duchovním světě
  • byl jedním z nejbližších společníků Pána Čajtanji a vždy byl v Jeho přítomnosti
  • narodil se v Bhitadie v Navadvípu
  • dřív se jmenoval Šrí Purušottama Áčarja
  • po té co Maháprabhu přijal sannjás, Purušottama také přijal sannjás od Čajtanja Nandy, který byl sám sannjásínem
  • velice dobře chápal, že Čajtanja je sám Kršna a že přišel, aby šířil lásku k Bohu
  • vždy, když chtěl někdo Pánovi přečíst svou knihu nebo písen, kterou složil, musel si to nejdřív poslechnout Svarůpa Damodara a pokud tato díla byla v rozporu se závěry posvátných textů o bhakti, nemohla být představena před Pánem
  • pravidelně si dělal biografické zápisky života Pána Čajtanji, které pak využil Kršnadás Kavirádž pro napsání Čajtanja Čaritámrity
  • často četl Pánovi z Gíta Govindy nebo díla Čandidáse a Vidjápati pro Jeho potěšení
  • všichni oddaní včetně Pána Nitjánandy, Advaity Ačárji, a Šrivása měli Svarůpu Damodaru velice rádi

Raghunátha Dása Goswámí

 • dílo:
  • Stavavali
  • Muktačarita
  • Dana-čarita
 • období:
  • 1495-1571
 • charakteristika:
  • je považován za inkarnaci Rati-mandžárí, která slouží Radharání v duchovním světě
  • byl jediným synem bohatého statkáře-milionáře a narodil se v malé vesnici Kršnapur v západním Bengálsku
  • od raného dětství se stýkal s Haridásem Thákurem – namaáčárjou (ten, kdo káže o slávě Svatého Jména Pána), který do něj vložil hlubokou oddanost Pánu
  • v 15 letech poprvé potkal Pána Čajtanju (takže byl prvním z 6 Goswámí, kdo potkal Pána) a chtěl ten samý den utéct z domu, ale Pán ho zastvil a požádal ho, at nějakou dobu zůstane s rodinou, než mu Kršna nedá znak
  • po této události byl oženěn (jeho žena prý byla neobvykle krásná), ale přesto byl velice odpoután a žil ve vnější sekci domu, kde ho hlídalo 10 strážců, aby neutekl
  • později milostí Pána Nitjánandy se zřekl své ženy a majetku a utekl do Džagganátha Purí, kde sloužil Svarůpovi Damodarovi 16 let
  • když Pán Čajtanja opustil tento svět, nemohl bez Něj žít a proto chtěl ukončit život skokem z kopce Govardhán, ale Růpa se Sanátanou ho přemluvili, aby dál šířil slávu a misi Pána
  • jednou byl Sanátana svědkem toho, jak ho Sám Šrí Kršna ochránil před tigry, když Raghunátha Das zpíval svatá jména v extázi a nevnímal okolí, a podruhé zase viděl, jak mu nad hlavou Šrímatí Radharání drží deštník aby se Raghunáthovi nic nestalo s toho horka
  • Sanátana Goswámí mu o tom vyprávěl a řekl, že by neměl přijímat službu ot svého Pána a tak pro Raghunáthu postavili malý domek (bhadžan-kutir), kde se v klidu mohl věnovat své oddané službě.. od té doby vznikla tradice stavět bhadžana-kutiry pro vaišnavy
  • prožil ve Vrindávanu 40 let velmi čistého a asketického života: mimo jiné askeze každý den zpíval 64 kol na růženci, kláněl se 1000x Kršnovi a 2000x oddaným Pána, uctíval Govardhána Šilu (formu Pána z kamene), spal pouze 90minut nebo nespal vůbec a nejedl víc než 100g podmáslí za den, po odchodu Růpy a Sanátany přestal jíst vůbec
  • učil, že služba Radharání ve Vrindávanu je nejvyšší duchovní dokonalost a proto byl známý jako prajodžana áčárja – ten kdo učí o nejvyšší dokonalosti života
 • žáci
  • Kršnadás Kavirádž Goswámí
 • guru
  • Šrí Čajtanja Maháprabhů

 

Džíva Goswámí

 • dílo:
  • Hari-namámrita-vjakarana
  • Sutra-málika
  • Dhatu-sangraha
  • Rádha-Kršna Arčana Čandrika
  • Rasámrita-šéša
  • Madhava-mahotsava
  • Sankalpa-kalpadruma
  • Gopála Viduravali
  • Bhavartha-sučaka-čampu
  • Sukha-Bodhini
  • Dig-Daršini Tika
  • komentář k Bhakti-rasámrita-sindhu
  • Ločana-ročani
  • Jogasara-stavaka-tika
  • Agni Puranastha gájatri-bhášja
  • Padma Puranokta Kršna-pada-padma-čihna
  • Šrí Rádhika-kara-pada-sthita-čihna
  • Laghu Vaišnava Tošani
  • Gopála-Čampu
  • Sat Sandarbhas (6 sandarbh)
   • Tattva Sandarbha
   • Bhagavat Sandarbha
   • Paramátma Sandarbha
   • Kršna Sandarbha (zde dokazuje, že právě Kršna je nejvyšší Pán – prvotní forma a ne Višnu nebo Narájana, kteří jsou Jeho expanze)
   • Bhakti Sandarbha
   • Priti Sandarbha
  • Sarva Samvadini
  • Krama Sandarbha
 • období:
  • 1513 -1608
 • charakteristika:
  • považuje se za inkarnaci Vilása-mandžárí v duchovním světě, která slouží Radharání a Kršnovi
  • narodil se v západním Bengálsku v Rámakeli a jeho otec byl Anupama (Džíva Goswámí byl synovcem Růpy a Sanátany)
  • před iniciací se jmenoval Gopál
  • v dětství si vyrobil božstvo Kršna-Balarámy a vždy, když ho uctíval mu láskou tekly slzy
  • ve škole se velice rychle naučil gramatice, logice, fylosofii a básnění
  • byl natolik pohroužený do Kršny, že se nikdo ani neopovažoval s ním mluvit o ničém jiném
  • nějakou dobu cestoval s Pánem Nitjánandou a potom se usídlil ve Vrindávanu, kde pokorně sloužil Růpovi, od kterého dostal iniciaci
  • po odchodu Růpy a Sanátany se stal vůdcem vaišnavů, ale přesto byl velice pokorný a vždy jednal jako sluha všech živých bytostí
  • znal sanskrt tak dobře, že skládal verše v mysli a ihned je zapisoval na papír, aniž by něco měnil
  • sanskrtologové ho považují za největšího znalce sanskrtu všech dob
  • za svůj život napsal kolem 400 000 veršů (4x víc, než má Mahábhárata)
  • jeden z významů jména `džíva` je `ten, kdo dává jiným život` a Džíva Goswámí svými knihami dává život všem oddaným Pána
  • Džíva Goswámí je 1 z 6 Goswámí Vrindávanu
 • guru:
  • Růpa Goswámí
 • žáci:
  • Narottama Dása Thákura
  • Šjámananda Prabhu
  • Šrinivása Áčárja
  • a jiní..

Kršnadás Kavirádž Goswámí

 • dílo:
  • Šrí Govinda Lilámrita
  • Šrí Čajtanja Čaritámrita
 • období:
  • 1496 – kolem 1615
 • charakteristika:
  • považuje se za inkarnaci Kasturi-mandžárí – jednu z 8 nejbližších služek Radharání v duchovním světě
  • narodil se v Nadíji (západní Bengálsko) v rodině lékařů
  • jeho otcem byl Šrí Bhagirátha a matkou Šrí Sunanda
  • měl mladšího bratra Šjáma dáse
  • ustanovil ve svém kraji božstvo Gaura-Nitjánandy, které se uctívá dodnes
  • od Džívy Goswámí dostal titul „Kavirádža“ = `král poezie` za Govinda-Lilámritu
  • na žádost oddaných se ve stáří rozhodl napsat biografii Pána Čajtanji a když prosil u Božstev požehnání spadla na něj s krku Božstva Madana-mohana girlanda
 • guru:
  • Raghunátha Dása Goswámí

 

Šríla Narottama Dása Thákura

 • dílo:
  • Prarthana
  • Préma-bhakti-čándrika
  • přeložil do bengálštiny Smarana-mangalu
  • je autorem mnoha písní zasvěcených 6 Goswámí, Gaura-Nitjánandovi a Rádha-Kršnovi
 • období:
  • 1534 (rok, kdy odešel Maháprabhů)-1611
 • charakteristika:
  • je považován za inkarnaci Čamaka-mandžárí, která slouží Radharání v duchovním světě
  • byl synem krále Kršnanandy Datty a jeho ženy Narájani déví
  • narodil se ve východním Bengálsku
  • ve škole si dokázal zapamatovat všechno co slyšel napoprvé
  • velice rychle si osvojil védy a sanskrt, ale přesto toužil sloužit Kršnovi
  • utekl z domova do Vrindávanu
  • před iniciací se jmenoval Šrí Thákura Mahasaja
  • iniciaci dostal od Lokanáthy Swámí, ale Džívu Goswámí považoval za svého šikša guru
  • během svých cest po Indii navštívil také Kheturi, kde organizoval první festival Gaura-Purnima (festival, uctívající příchod Šrí Čajtanji Maháprabhů) a během festivalu ustanovil 6 božstev: Šrí Gauranga Déva, Šrí Vallabhi Kanta, Šrí Vrádža Mohana, Šrí Kršna, Šrí Rádha Kánta, Šrí Rádha Ramána
  • celý život držel celibát
  • když odcházel z tohoto světa, viděli jeho žáci, jak se tělo Narottamy rozplynulo v Ganze během zpívání svatých jmen Pána
 • guru:
  • Lokanátha Swámí (jeden ze společníků Pána Čajtanji)
 • žáci:
  • Šrí Ganganarájana Čakravarti Mahásaja
  • Rámakršna Bhattačárja

 

Višvanátha Čakravarti Thákura

 • dílo:
  • Sarartha-varšini (komentář k Bhagavad-gítě)
  • Sarartha-daršini (komentář k Šrimád-Bhágavatám)
  • komentář k Šrí Čajtanja-Čaritámriě (nedokončil)
  • komentář k Brahma-samhítě
  • Anandačandrika (komentář k Udžvala-nilamani)
  • Bhakti-sara-pradaršani (komentář k Šrí Bhakti-rasámrita-sindhu)
  • Préma-bhakti-čandrika-kirana (komentář k Préma-bhakti-čandrice)
  • Sukhavartini (komentář k Ananda-vrindávana-čampu)
  • Mahati (komentář k Danakeli Kaumudi)
  • Bhakta-haršini (komentář k Šrí Gopala-tapani)
  • Hamsaduta tika (komentář k Hamsadutě)
  • komentář k Vidagdha-mádhava
  • komentář k Šrí Lalita-madhavera
  • Udžvala-nilamani-kirana
  • Bhakti-rasámrita-sindhu-vindu
  • Bhagavatámrita-kána
  • Šrí Kršna-bhavanámrita
  • Ragavartmačándrika
  • Madhurja-kadambini
  • Aišvárja-kadambini
  • Čamatkara-čandraka
  • Gopiprémámrita
  • Mantrartha-dipika
  • Vrádža-riti-čintámani
  • Préma-samputa
  • Sankalpa-kalpadruma
  • Nikundža-keli-virudavali
  • Surata-kathámrita
  • Šriman Maháprabhorastakalija Smáranamangalastotram
  • Šrí Gauranganoddeša-čándrika
  • Stavámrita-lahari
  • Padavali Samkalam
  • Kšanada-gíta-čintámani
 • období:
  • 1638-1754
 • charakteristika:
  • považuje se za inkarnaci Vinoda-mandžárí, která slouží Šrímatí Radharání v duchovním světě
  • známý jako `drahý kámen vaišnavů`
  • narodil se v bráhmanské rodině na západě Bengálska v Devagramu
  • při narození dostal jméno Harivallabha
  • měl 2 starší bratry: Ramabhadru a Raghunáthu
  • byl oženěn v raném věku, ale díky své odříkavosti a studiu Šrimád-Bhágavatamu se brzy zřekl své rodiny a odešel do Vrindávanu
  • byl velice učený, měl poetický a muzikální talent, byl to myslitel, teolog, a především oddaný a kazatel
  • v době, kdy Višvanátha přišel do Vrindávanu po odchodu 6 Goswámí, už nezbylo téměř nic po kráse tohoto místa, která tu byla za dob Goswámí… spousta mathů byla zničena muslimy, bráhmani se stěhovali z Vrindávanu a brali s sebou Božstva, oddaní přebývali v neustálém strachu, některá Božstva byla opuštěná a nikdo se o ně nestaral
  • byl velice odhodlán navrátit ztracenou slávu Vrindávanu a udělal proto následující kroky
   • osobně ustanovil božstvo Gokulanandy a vzal zodpovědnost za sloužení Govardhána-šíle
   • zakládal nové máthy a obnovoval velké množství chrámů
   • jelikož v tu dobu už lidé moc nečetli díla Goswámí, napsal k nim stručné komentáře, což umožnilo všem oddaným pochopit jejich pravý smysl
   • zasloužil se také o distirbuci vaišnavských knih, které byly nezbytné pro vykonávání oddané služby a o zavedení studia založeného na těchto knihách
  • velice si vážil Růpu Goswámí a napsal spoustu vaišnavské literatury
  • jeho samádhí je ve Vrindávanu
 • guru:

Rádha Ramána Čakravarti

 (z linie posloupnosti Narottamy Dáse Thákura)

Pán Gouranga
|
Lokanátha
|
Narottama
|
Ganganarájana
|
Kršnačarana
|
Rádha Ramána
|
Višvanátha

 

 • žáci:
  • Šrí Baladéva Vidjabhůšana

 

Šrí Baladéva Vidjabhůšana

 • dílo:
  • Šrí Govinda-bhášja
  • Siddhanta-ratna
  • Sahitja-kaumudi
  • Védanta-sjamantaka
  • Praméja-ratnavali
  • Siddhánta-dárpana
  • Kavja-kaustubha
  • Aišvárja-kadambini
  • Vjakárana-kaumudi
  • Pada-kaustubha
  • Išadi-upanišád bhášja
  • Gitabhůšana-bhášja
  • Šrí Višnunámasahasra-bhášja
  • Sankšepa-bhagavatámrita-tippani-saranga-rangada
  • Tattva-sandarbha-tika
  • Stava-mála-vibhůšana-bhášja
  • Nataka-čandrika-tika
  • Čandraloka-tika
  • Sahitja-kaumudi-tika
  • Stava-mála-tika
  • Vaišnava-nandini-tika
  • Bhášja-pithaka
  • Kršna-bhavanámrita
  • Šjámananda-šátaka-tika
 • období:
  • začátek 18.stol – 1768
 • charakteristika:
  • narodil se nedaleko Remuny a byl známy jako Govinda dása
  • v dětství vystudoval gramatiku sanskrtu, poezii, rétoriku a logiku
  • po studiu nějakou dobu cestoval Indií a nakonec se usídlil v chrámu tattvavádi (následovníků Madhvačárji), kde začal podrobně studovat tattvaváda-siddhantu
  • poté přijal sannjás a kázal tattvaváda-siddhantu po celé Indii
  • jednou, během svých cest přišel v Džagannátha Purí, kde potkal svého duchovního mistra Rádhu Damodaru Goswámí, který mu vysvětlil filosofii Šrí Čajtanji Maháprabhu a poslal ho do Vrindávanu za Višvanáthou Čakravarti
  • tam ho Višvanáth učil siddhantě gaudija-vaišnavů a Baladév mu sloužil jako svýmu guru
  • po tomto setkání se Baladéva stal gaudija-vaišnavem a kázal o Kršna-bhakti (lásce ke Kršnovi)
  • jednou ve městě Džajpur následovnící Ramanůdžaačárji (Šrí sampradája) začali přesvědčovat krále, že Gaudija-Vaišnavové nemají komentář k Védanta-sutře a proto se nemůžou považovat za autoritativní sampradáju a nemůžou mít vlastní siddhantu…. proto musí zanechat službu Božstvům Govindy a Gopináthy a přenechat ji představitelům pravé sampradáji
  • král ale byl následovníkem gaudija-vaišnavů a proto ihned poslal zprávu Višvanáthu Čakravarti s otázkou, zda li gaudija-vaišnavové opravdu nemají žádný komentář na védanta sutru a pokud ano, tak at je hned dostaven do Džajpůru
  • Višvanáth v tu dobu už byl velice starý a proto poslal svého žáka Baladévu, který byl expertem ve všech nejdůležitějších védských textech
  • vyzval následovatele Ramanůdži na spor a dokázal, že Šrímád-Bhágavatam je gaudija-vaišnavský komentář na Védanta-sutru, který napsal sám autor Védanta-suter Vjásadéva a proto gaudija-vaišnavové nepotřebují žádný jiný komentář.. odkazoval se při tom na autoritu Šrí Čajtanji a Džívy Goswámí
  • v tu chvíli panditové vykřikli: `Nemají komentář, nemají komentář!` a proto jim Baladéva, který neměl jinou možnost, slíbil za pár dnů ukázat komentář Gaudii na Védantu
  • ten samý večer přišel Baladéva do chrámu Šrí Govindy a vyprávěl mu co se stalo… v noci se mu zdál sen, kde mu Šrí Govinda řekl: `Musíš napsat komentář. Tento komentář bude mnou osobně schválen a nikdo v něm nedokáže najít jedinou chybu`
  • po tomto snu byl Baladéva plný sil a entuziazmu a ihned začal psát to, co mu diktoval Pán Govinda… za pár dnů byl komentář dokončen a je známý pod jménem `Govinda-bhášja`
  • s hotovou prací přišel k panditům, kteří nakonec museli přiznat autoritu Gaudija-Vaišnava sampradáji a za jeho učenost Baladévovi dali titul Vidjabhůšana – `ozdobený poznáním`
  • po odchodu Višvanáthy se Baladéva stal vůdcem Gaudija-Vaišnavů
 • guru:
  • (Rádha Damodara Goswámí)
  • Višvanátha Čakravarti Thákura
 • žáci:
  • Šrí Uddhava Dása
  • Šrí Nandana Mišra

 

Džagannátha Dása Bábadží

 • období:
  • 1776-1923 (147 let)
 • charakteristika:
  • v duchovním světě slouží Kršnovi jako Rásika-mandžárí
  • narodil se v malé vesnici Tangail v Bangladéši
  • v roce 1880 poprvé potkal Bhaktivinodu Thákura a stal se jeho guru
  • Bhaktivinod mu říkal `vrchní velitel všech oddaných`
  • když mu bylo přes 100 let, překrývala mu jeho oční víčka oči a tak mu je museli vždy 2 žáci otevírat, aby mohl koukat na Božstva a nabízet jim lístky Tulasí
  • v tomto starém věku už se téměř nemohl hýbat, a tak ho jeho sluha Bihari nosil na ramenech v košíku, ale vždy, když Bábadží slyšel náma kírtan (společné zpívání svatých jmen Pána), vyskakoval z přenosného košíku, začínal tančit jako blázen a při tom opěvoval slávu Pána
  • v noci vždy zpíval svatá jména Pána a ráno se 1108x kláněl Božstvům
  • žil velice asketicky a vždy striktně dodržoval půst na čaturmasju (půst na 4 měsíce – 1. měsíc jedl večer několik banánů, 2.měsíc několik plodů guavy, 3.měsíc syrovátku a 4.měsíc vařené květy banánů bez soli )
  • ke všem obyvatelům Vrindávanu měl velkou ůctu a dokonce dovoloval psům jíst ze svého talíře, protože to byli obyvatelé Vrindávana-dhámy
  • svoje poslední dny ztrávil ve Vrindávanu a Navadvípu, kde opjevoval slávu Rádhy a Kršny
 • guru:
  • Madhusudána Dása Bábadži (žák Uddhavy Dáse- žáka Baladévy)
 • žáci:
  • Šríla Bhaktivinoda Thákura
  • Bhagavata Dása Bábadži
  • Biharidasa Bábadži
  • Gaurahari Dása Bábadži
  • Rámahari Dása Bábadži
  • Rámadása Bábadži
  • Nitjánanda Dása Bábadži
  • Harekršna Dása Bábadži

 

Šríla Bhaktivinoda Thákura

 • dílo:
  • 1) Hari-kathá: Témata o Pánu Hari
  • 2)Sumbha-Nisumbha-juddha
  • 3)Poriade
  • 4)Máthy Orisy
  • 5)Vidžana-grama
  • 6)Sannjási
  • 7)Naše touhy
  • 8)Valide Redžištri
  • 9)Proslov Gautamy
  • 10)Bhagavat: jeho fylozofie, etnika a teologie
  • 11)Garbha-stotra-vjakhja
  • 12)Úvahy
  • 13)Thákura Haridása
  • 14)Chrám Džagannátha Puri
  • 15)Kláštery Puri
  • 16)Osobnost Božství
  • 17)Maják
  • 18)Saragrahi Vaišnava
  • 19)Milovat Boha
  • 20)Atibádi Orissy
  • 21)Systém manželství Bengálska
  • 22)Vedantadhikárana-mála
  • 23)Datta-kaustubham
  • 24)Datta-vamsa-mála
  • 25)Bauddha-vidžája-kávjam
  • 26)Šrí Kršna-samhíta
  • 27) časopis `Sadždžana-tošani`
  • 28)Kaljana-kalpataru
  • 29)recenze Nitja-rupa-samsthapanam
  • 30)Višva-Vaišnava-Kalpatri
  • 31)Dašopanišád-čurnika
  • 32)Bhavavali (komentář)
  • 33)Rasika-randžana (komentář na Bhagavad-gítu)
  • 34)Šrí Čajtanja-šikšámrita
  • 35)Préma-pradípa
  • 36)publikace Šrí Višnu-sahasra-námy
  • 37) Manap-šikša (překlad a komentář)
  • 38)Šrí Čajtanja-Upanišád (komentář)
  • 39)Šrí Kršna-vidžája (publikace)
  • 40)Vaišnava-siddhanta-mála
  • 41)Šrí Amnaja-sutram
  • 42)Siddhanta-darpanam (překlad do bengálštiny)
  • 43)Šrí Navadvípa-dháma-mahatmja
  • 44)Šrí Godruma-kalpatari (esseje na téma nama-hatty)
  • 45)Vidvad-randžana (komentář na Bhagavad-gítu)
  • 46)Šrí Harináma
  • 47)Šrí Náma
  • 48)Šrí Náma-tattva-šikšáštaka
  • 49)Šrí Náma-mahima
  • 50)Šrí Náma-pračára
  • 51)Šrimán Mahaprabhůra Šikša
  • 52)Tattva-vivéka
  • 53)Šaranágati
  • 54)Gitávali
  • 55)Gitamala
  • 56)Šoka-satana
  • 57)Náma-bhádžana
  • 58)Tattva-sutram
  • 59)Vedarka-didhiti (komentář na Šrí Išopanišád)
  • 60)Tattva-muktávali (překlad a publikace)
  • 61)Ámrita-pravaha-bhášja (komentář na Čajtanja čaritámritu)
  • 62)Šrí Gauranga-líla-smarana-mangala-stotram
  • 63)Šrí Ramanůdža-upadéša
  • 64)Džaiva-Dhárma
  • 65) Pán Čajtanja Maháprabhů, jeho život a pokyny
  • 66)Brahma-samhíta (komentář)
  • 67)Šrí Goloka-mahatmja (překlad Brihad Bhagavatámrity do bengálštiny)
  • 68)Šrí Kršna-karnámritam (překlad)
  • 69)Pijuša-varšini-vritti (komentář na Upadešámritu)
  • 70)Šrí Bhadžanámritam (komentář a překlad)
  • 71)Šrí Navadvípa-bháva-taranga
  • 72)Hinduistické idoly
  • 73)Šrí Harináma-čintámani
  • 74)Šrí Bhágavata Arka-mariči-mála
  • 75)Šrí Sankalpa-kalpadruma (překlad do bengálštiny)
  • 76)Šrí Bhádžana-rahasja
  • 77)Šrí Préma-vivarta (publikace)
  • 78)Svanijáma-dvadášakam
 • období:
  • 09.1838-23.06.1614
 • charakteristika:
  • vaišnavský světec, myslitel a básník, který začal s Gaudija-Vaišnavskou renesancí
  • narodil se v Bengálsku, vesnice Birnagar a při narození dostal jméno Kedarnath Datta
  • v dětství studoval brahmaismus, Korán a Bibli než objevil Čajtanja-Čaritámritu, která ho přesvědčila svým čistým učením o bhakti (lásce k Bohu)
  • byl otcem Bhaktisiddhanty Sarasváti Thákura a dalších 12 dětí
  • byl zástupcem hlavního soudce v letech 1866-1894
  • během svého života psal, cestoval, a kázal poslání Pána Čajtanji, inspiroval stovky a tisíce lidí zpívat Hare Kršna a ustanovil 500 spolků nama-hatta pro zpívání Hare Kršna
  • téměř vlastnoručně obnovil pravou a čistou formu učení Pána Čajtanji
  • předpověděl, že nastane takový den, kdy vaišnavové neindického původu budou konat náma sankírtanu v různých městech a že se velké množtví krišnaitů různých národností bude scházet v posvátném městě Majapůru, kde budou spolu zpívat Svatá Jména Pána Kršny a Čajtanji
  • předpověděl také příchod velikého áčárji, který bude kázat filosofii vědomí Kršny po celém světě -> tyto předpovědi naplnil Bhaktivédanta Swámí Prabhupáda, který založil mezinárodní společnost pro vědomí Kršny a rozšířil hnutí sankírtany po celém světě
  • Bhaktivinod je nazýván sedmým Goswámí za svoje zásluhy v renovaci a šíření Gaudija-Vaišnavismu
  • založil vaišnavský spolek `Šrí Višva-vaišnava Rádža Sabha` za ůčelem kázání vaišnavismu po celém světě
  • pořád psal knihy v angličtině, hindštině a bengálštině, kterých bylo dohromady kolem 100
  • v roce 1896 byla jeho kniha `Pán Čajtanja, jeho život a přikázání` umístěna v knihovně univerzity McGill v Montreálu
  • jeho denní rozvrh:
   • 7:30-8:00 večer – odpočinek
    10:00 večer – vstávání, zapálení olejové lampy, psaní
    4:00 ráno – odpočinek
    4:30 – vtávání, mytí rukou a obličeje, zpívání džapy (Hare Kršna na růženci)
    7:00 – psaní dopisů
    7:30 – čtení
    8:30 – přijem hostů, nebo pokračování ve čtení
    9:30-9:45 – odpočinek
    9:45 – ranní koupání, snídaně: mléko,
    pár čapátí, ovoce
    9:55 – odjezd do soudu v kočáru
    10:00 – začátek soudu
    1:00 večer – konec soudu, příjezd domů, koupání a osvěžení
    2:00 večer – návrat do kanceláře.
    5:00 večer – překlad ze sanskrtu do bengálštiny Večerní koupel a večeře: rýže, pár čapátí a trochu mléka
  • guru:
   • Džagannátha Dása Bábadži

 

Gaura Kišora  Dása Bábadži Maharádža

 • období:
  • kolem 1830 – 16. listopadu 1915
 • charakteristika:
  • v duchovním světě slouží Radharání jako Gůna-mandžárí
  • narodil se v rodině obchodníků ve vesnici Bagdžana ve východním Bengálsku nedaleko řeky Padmy
  • rodiče ho oženily a jako rodinný člověk měl jméno Vanšidása, živil se prodejem obilnin
  • po smrti své manželky, se kterou žil 25 let, se zřekl domu a všeho majetku a odešel do Vrindávanu
  • spal pod stromem, zpíval každý den minimálně 200 000 jmen Kršny (128kol) a prožil ve Vrindávanu 30 let
  • viděl všechny obyvatele Vrindávanu jako osobní společníky Rádhy a Kršny, proto vykazoval úctu každému člověku, krávě, zvířeti, ptáku, stromu, hmyzu a mravenci ve svaté Dhámě
  • pak (v roce 1897) odešel do Navadvípy, kde navštívil všechna místa, kde Pán Gouranga prováděl svoje pozemské hry
  • byl vzorem pokornosti a odříkání pro všechny
  • jeho jediným vlastnictvím byl náhrdelník z Tulasí (kanthi-mála), růženec z Tulasí a 2 knihy Narottama Dáse Thákura (Prarthana, Préma-bhakti-čandrika)
  • nikdy od nikoho nepříjímal žádné příspěvky a jako oblečení používal bederní roužky, které nacházel na tělech mrtvých u Gangy nebo chodil nahý
  • jedl pouze vyžebranou rýži, kterou namáčel do vody a míchal se solí a čili nebo hlínu z břehů Gangy, pil vždy z rozbitých a vyhozených hrnců
  • aby za nim nechodily lidé s nízkými motivy a touhami po hmotném štěstí, prosící o požehnání, zpíval svatá jména pod rybářskými čluny, a když je lidi začali převracet, aby našli Gaurakišoru, pobýval 6 měsíců na společenských záchodech v Koladvípu (něco jako venkovní záchod na vesnici)
  • v Ekádaší vždy držel suchý půst bez vody
  • hodně lidí pro něj chtělo udělat nějakou službu, ale Gaurakišora to dovoloval velice zřídka
  • nikdy neměl přání přijímat žáky, ale když viděl pokoru a hlubokou duchovní připoutanost Šríly Bhaktisiddhanty, přijmul ho jako jediného svého žáka
  • Bhatkivinodu Thákura považoval za svého přítele a čas od času k němu chodil poslouchat Šrímad Bhágavatám
  • Gaurakišora byl na velice vysoké úrovni a proto se mu říkalo `avadhůta` – ten, pro kterého neplatí žádná pravidla a předpisy
 • guru:
  • Bhagavata Dása Bábadži (žák Džagannáthy Dáse Bábadží)
 • žáci:
  • Bhaktisiddhánta Sarasváti Thákur

 

Bhaktisiddhánta Sarasváti Thákur

 • dílo:
  • Prahláda-čaritra
  • Bange Sámádžikatá
  • Bráhmana o vaišnavera Táratamnja-višajaka siddhánta
  • Bhaktibhávana-pandžiká
  • Vaišnava-mandžusá-samánhriti
  • Několik slov o Védantě
  • Rai Rámánanda
  • Védanta: její morfologie a ontologie
  • Relativní světy

 

 • Astronomické knihy:
  • Árja-siddhánta Árjabhaty
  • Bhauma-siddhánta
  • Džjotiša-tattvam Raghunandany Bhattačárji
  • Ravičandrasájanaspaštha
  • Sůrja-siddhánta (překlad ze sanskrtu do bengálštiny)
  • Siddhánta-širomani (překlad ze sanskrtu do bengálštiny)
 • komentáře k:
  • Upadešámrita
  • Šrí Čajtanja Čaritámrita
  • Šrimád Bhágavatám
  • Bhakti-sandarbha
  • Praméja-ratnávali
  • Šrí Čajtanja Bhágavata
  • Šrí Čajtanja-čandrámrita
  • Šrí Navadvípa-šátaka
  • Šrí Brahma-samhitá s komentáří Džívy Goswámí (překlad do angličtiny)
  • Išopanišád
 • nebylo publikováno
  • Anubhášjam (komentář Madhvačárji na Védanta-sutru)
  • Sarasvatí-džajašrí
  • Deník 1904-1936
 • časopisy:
  • Sadždžana tošani (každých 14 dnů v bengálštině)
  • Harmonist (každých 14 dnů v angličtině)
  • Gaudija (každý týden v bengálštině)
  • Bhágavata (každých 14 dnů v hindštině)
  • Nadíja Prakáša (každý den v bengálštině)
  • Kírtana (1 za měsíc)
  • Paramarthi
 • období:
  • února 1874 – 1. ledna 1937
 • charakteristika:
  • v duchovním světě slouží Kršnovi a Radharání jako Najana-máni mandžárí
  • narodil se v Džagannátha Purí a byl synem Bhaktivinody Thákura
  • před iniciací měl jméno Bimal Prasád Datta
  • v dětství si velmi rychle osvojil védy a naučil se nazpamět Bhagavad-gítu
  • za svoje obrovské poznatky byl znám jako `Živá Encyklopedie`
  • sebevědomě kázal proti kastovnímu systému a fylozofickým odchylkám v Gaudija-Vaišnavismu (apasampradájám)
  • snažil se o sjednocení 4 vaišnavských sampradáj publikováním jejich učení
  • za svoje bezbojácné a sebejisté kázání vaišnavské siddhanty dostal titul `Nrisimha Guru` = guru lev (filozofové majavádi vždy přecházeli na druhou stranu ulice, aby je háhodou Nrisimha guru nevyzval na debaty)
  • za překlad 2 astronomických textů ze sanskrtu do bengálštiny dostal titul `Siddhánta Sarasváti` = vrchol moudrosti
  • po smrti svého guru a svého otce přijal sannjásu (rok 1918)
  • založil 64 Gaudija Máthů po celé Indii a měl kazatelská centra v Barmě, Anglii, Německu
  • i přes těžký odpor kastovních goswámí (kteří měli sami údajně chrám na místě zjevení Pána Čajtanji a obelhávali lidi) postavil na opravdovém místě zjevení Pána Čajtanji překrásný chrám Gaudija Máthu
  • pro kázání vědomí Kršny využíval 3 tiskařské stroje v Madrasu, Kalkatě a Krišna-nagaru, kterým říkal `brhat-maridangy` = velké bubny
  • k kázání využíval všechny moderní technologie té doby(auta, motorové člunny atd..) a dokonce porušil tradici, aby posílal své sannjasíny do Evropy (sannjásí podle tradice nesmí přecházet oceán) – platil zde totiž princip `jukta-vairágji` Šríly Růpy Goswámí = využívat všechny moderní vymoženosti ke kázání, ale sám k ním nebýt připoután
  • dal příkaz Bhaktivédantě Swámí šířit vědomí Kršny po celém světě
 • guru:
  • Gaurakišora Dása Bábadží
 • žáci:
  • Č.Bhaktivédanta Swámí Prabhupáda – zakladatel mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny
  • a spousta dalších..

 

Abhaj Čaranaravinda Bhaktivédanta Swámí Prabhupáda – áčárja zakladatel Mezinárodní Společnosti pro Vědomí Kršny

 • dílo:
  • časopis `Zpátky k Bohu`
  • překlad a komentáře
   • Bhagavad-Gíta taková, jaká je
   • Šrí Išopanišád
   • Šrímad-Bhágavatám
   • Čajtanja-čaritámrita
   • Nektar pokynů
   • Nektar oddanosti
  • publikace během života Prabhupády
 • Easy Journey to Other Planets(1970)
 • Kṛṣṇa Consciousness: The Topmost Yoga System(1970)
 • Beyond Birth and Death(1972)
 • The Perfection of Yoga(1972)
 • Kṛṣṇa, the Reservoir of Pleasure(1972)
 • On the Way to Kṛṣṇa(1973)
 • Rāja-vidyā: The King of Knowledge(1973)
 • Elevation to Kṛṣṇa Consciousness(1973)
 • Kṛṣṇa Consciousness: The Matchless Gift(1974)
 • Perfect Questions, Perfect Answers(1977)
 • Teachings ofLord Kapila, the Son of Devahūtī
 • publikace v bengálštině:
  • Geetár-gan
  • Vairágja-vidja
  • Buddhi-joga
  • Bhakti-ratna-boli
 • publikace po odchodu Prabhupády z tohoto světa:
 • Light of the Bhāgavata (1978)
 • Teachings of Queen Kuntī (1978)
 • Life comes from life (1978)
 • Search for liberation  (1981)
 • Chant and be happy (1982)
 • Coming back : the science of reincarnation (1982)
 • Dialectic spiritualism  (1985)
 • Path of perfection (1989)
 • Nārada bhakti sūtra (1991)
 • Mukunda-mālā-stotra (1989)
 • The Hare Krsna challenge  (1990)
 • A second chance  (1991)
 • The journey of self discovery  (1991)
 • Laws of nature : an infallible justice (1991)
 • Renunciation Through Wisdom (1992)
 • Quest for Enlightenment (1993)
 • The Nectar of Book Distribution (1993)
 • The Path of Yoga (1995)
 • Message of Godhead (1996?)
 • Civilization and Transcendence (1998)
 • Dharma: The Way of Transcendence (1998)
 • Srila Prabhupada Slokas (1998)
 • Beyond Illusion and Doubt (1999)
 • Introduction to Bhagavad-gītā (2005)[24]
 • A Shower of Divine Compassion (2008)
 • Collected Lectures on Bhagavad-gita As It Is (7 volumes)
 • Collected Lectures on Srimad-Bhagavatam (11 volumes)
 • Collected Teachings of A.C.Bhaktivedanta Swami (7 volumes)
 • Conversations with Srila Prabhupada (37 volumes)
 • Srila Prabhupada Siksamrta (3 volumes)
 • Srila Prabhupada’s Letters (5 volumes)
 • The Pioneer Years: Back to Godhead, 1944–1960
 • The Jaladuta Diary
 • The Spiritual Master and the Disciple
 • The Beginning-The 1966 New York Journal
 • Sri Namamrta-The Nectar of the Holy Name
 • Srila Prabhupada’s original League of Devotees ‚Srimad Bhagwatam‘ reprint
 • období:
  • září 1896 – 14. října 1977
 • charakteristika:
  • narodil se den po Džanmáštamí (dnu zjevení Kršny na Zemi) v Kalkatě
  • v dětství se jmenoval Abhaj Čaran = ten, kdo je bezbojácný, protože přijal útočiště u lotosových nohou Pána Kršny
  • jeho otec Šriman Gour Mohan De a jeho matka Šrímatí Radžáni De byli vaišnavové
  • získal západní vzdělání v Skotské církevní vysoké škole
  • v roce 1920 absolvoval zkoušku z angličtiny, filosofie a ekonomiky, ale odmítl diplom protože byl následovníkem Gándhí
  • ve 22 letech ho rodiče oženili s Rádharani Déví, které tehdy bylo 11 a ve 14 porodila prvního syna
  • při prvním setkání s jeho duchovním mistrem v roce 1922 ho Bhaktisiddhánta požádal, aby šířil poslání Čajtanji Maháprabhů v anglicky mluvícíh zemích
  • v roce 1932 dostal od Bhaktisiddhánty zasvěcení
  • od roku 1944 začal publikovat časopis `Zpátky k Bohu` , při čemž byl současně návrhářem, nakladatelem, editorem, copy editorem a distributorem
  • v roce 1947 ho společnost vaišnavů odměnila titulem `Bhaktivédanta` = ten, kdo zrealizoval, že oddaná služba Pánu je nejvyšším cílem poznání
  • od roku 1950 bydlel v chrámu Rádha-Damodary ve Vrindávanu, kde začal psát svůj překlad a komentáře k Bhágavata-Puráně (Šrímad-Bhágavatám)
  • v roce 1959 přijal sannjás od Bhákti Pragjány Kéšava Maharádže (jeho přítele a duchovního bratra)
  • v tom samém roce opublikoval 3 svazky svých komentářů a překladů (každý přes 400 stránek) k 1. písni Šrimád Bhágavatamu
  • v roce 1965, když mu bylo 69 let ,odpul do Ameriky na lodi Džaladuta, aby splnil příkaz svého guru.. neměl téměř žádné peníze a žádnou podporu svých duchovních bratrů, byl v neznámé zemi zcela sám
  • v roce 1966 zakládá Mezinárodní Společnost pro Vědomí Kršny
  • poté, co se první chrám v New Yorku začal pomalu rozvíjet a růst, založil v roce 1967 další centrum v San Franciscu
  • od roku 1967 cestoval se svými žáký po celé Americe a pak i po celém světě aby šířil fylozofii Gaudija-Vaišnavismu pomocí distribuce knih a veřejných přednášek
  • během 12 let po jeho příjezdu do New Yorku
   • obkroužil Zemi 14x se svými přednáškovými turné
   • inicioval kolem 5000 žáků
   • zavedl systém védských škol `gurukul` v západních zemích
   • řídil založení `Bhaktivedanta Book Trust`, což je největší na světě nakladatel starověkých a klasických vaišnavských textů
   • byl autorem přes 80 knih na téma védské filozofie, náboženství, literatůry a kultury
   • zavedl mezinárodní slavnosti jako Ratha-jatra v hlavních městech většiny zemí světa
   • založil přes 108 chrámů, institucí a farmářských komunit
  • během své mise se vždy přidržoval učení Šrí Čajtanji Maháprabhu a seznámil moderní společnost s metodou bhakti jogy
 • guru:
  • Bhaktisiddhánta Sarasváti Thákur
 • žáci:
  • Áčarja Prabhakarara dás (jeho první žák, kterého inicioval ještě před odplutím do Ameriky)
  • (jeho prvních 11 západních žáků)
   • Mukunda dás
   • Umapati dás
   • Hajagríva dás
   • Rajaráma dás
   • Džagannátha dás
   • Karalapati dás
   • Ravindra Svarůpa dás
   • Satjavráta dás
   • Strjadhíša dás
   • Džanárdana dás
   • Džánaki déví dásí

 

 

zdroje:

http://krishna.com/history-bhakti-tradition

http://gaudiyahistory.com/

http://www.veda.harekrsna.cz/encyclopedia/parampara1.htm

http://radhakrishna.clan.su/index/brakhma_madkhva_gaudija_sampradaja_gaudija_vajshnavizm_material_iz_vikipedii_svobodnoj_ehnciklopedii/0-344

http://krishna-mariupol.org.ua/index.php/velikie-achari?limitstart=0

http://www.onesage.ru/madkhvacharya-uchitel-mira.html

http://vedabase.com

https://en.wikipedia.org

 

Napsat komentář