Šrímad Bhágavatam

bhagŠrímad Bhágavatam je jedna z nejrozsáhlejších knih naší planety. Ve vaišnavské tradici je považována za tu nejsvětější.

Toto velkolepé dílo obsahuje rozhovory mezi svatými muži dávnověku, v nichž se tyto velké osobnosti dotýkají základních témat existence, ale i detailních a hlubokých otázek ohledně vysokých duchovních úrovní, vztahů s Nejvyšším Pánem a jeho oddanými.
Tisícerá vyprávění o životech mudrců, bojů mezi dobrem a zlem, prolínání věků, mystické události historie lidstva, věčné pravdy o lidské společnosti a další a další poutavé detaily tvoří toto překrásné dílo.

Příběhy, skrze které můžeme pochopit podstatu dokonalosti života jsou zde rozděleny do dvanácti zpěvů. Toto dílo obsahuje osmnáct tisíc veršů v originálním sanskritu, přepis do latinky, abychom si i my, kteří ho neovládáme, mohli vychutnat jeho libozvučnost, překlad slovo od slova a komentáře od Šríly Prabhupády.

Tato jedinečná osobnost zná dokonale podstatu dávných mistrů, které zde také často cituje. Navíc je jedním z prvních velkých guruů moderní doby, kterou dobře zná a dokáže nám tedy představit i tak starobylé a hluboké dílo, jakým právě Šrímad Bhágavatam je .

Jedna odpověď na “Šrímad Bhágavatam”

Napsat komentář