Dvounohá zvířata

Adobe Photoshop PDF  Mnozí lidé bývají rozrušení, když jsou duchovním mistrem označeni jako zvířata. Nepochopitelně se ale v otázkách duše a zodpovědnosti lidského života sami považují za jedno ze zvířat a nevnímají žádný rozdíl mezi člověkem a faunou. A jak lidé žijí jako zvířata, chovají se jako zvířata a považují se za ně, dokonce tak často i vypadají. Jediné co ale odlišuje člověka od všech ostatních životních druhů na této planetě je schopnost se povznést nad tělesné pojetí sebe sama a zkoumat otázky mimo rámec kapacity našich smyslů. Tak přicházíme na duchovní úroveň a začínáme realizovat úkol, kvůli kterému jsme dostali lidské tělo.

Šrímad Bhágavatam 5.10.10

 Otylost, hubenost, tělesné a mentální utrpení, žízeň, hlad, strach, neshody, touhy po hmotném štěstí, stáří, spánek, připoutanost k hmotnému vlastnictví, hněv, nářek, iluze a ztotožňování těla s vlastním já — to vše jsou proměny hmotného obalu duše. Na toho, kdo je pohroužený v hmotném tělesném pojetí, mají tyto věci vliv, ale já jsem od všech tělesných pojetí osvobozený. Nejsem proto ani tlustý, ani hubený, ani nic dalšího z toho, o čem jsi hovořil.

 

Význam:

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura zpívá: deha-smṛti nāhi yāra, saṁsāra-bandhana kāhāṅ tāra. Ten, kdo je duchovně pokročilý, nemá žádné spojení s tělem a jeho akcemi a reakcemi. Když člověk pochopí, že není toto tělo, a proto není tlustý ani hubený, dosáhne nejvyšší podoby duchovní realizace. Toho, kdo není duchovně realizovaný, zaplétá tělesné pojetí do hmotného světa. V současné době celá lidská společnost trpí následkem tělesného pojetí; śāstry proto označují lidi tohoto věku za dvounohá zvířata (dvipada-paśu). V civilizaci řízené takovými zvířaty nemůže být nikdo šťastný. Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se snaží povznést pokleslou lidskou společnost na úroveň duchovního porozumění. Není možné, aby se každý stal okamžitě seberealizovanou duší, jako byl Jaḍa Bharata. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.18) je však řečeno: naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā — šířením zásad Bhāgavatamu můžeme povznést lidskou společnost na úroveň dokonalosti. Ten, koho neovlivňují tělesná pojetí, může pokročit k oddané službě Pánu.

naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu
nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttamaśloke
bhaktir bhavati naiṣṭhikī

Čím více se osvobozujeme od tělesného pojetí, tím více se upevňujeme v oddané službě a tím více jsme šťastní a pokojní. Śrīla Madhvācārya v této souvislosti říká, že ti, kdo jsou příliš ovlivněni hmotou, zůstávají v tělesném pojetí. Takoví lidé se zajímají pouze o různé tělesné příznaky, zatímco ten, kdo je od tělesného pojetí osvobozený, žije nezávisle na těle dokonce i v hmotných podmínkách.

Napsat komentář