KVALITNÍ PŘIPOJENÍ

Využijte již dnes kvalitního přípojení s dosahem mimo planetární systém Bhúr a vychutnejte ostrost přenosu který Vám přináší linie mistrů Brahma Madhva Gaudíja Sampradája ! ! !

Dvounohá zvířata

Mnozí lidé bývají rozrušení, když jsou duchovním mistrem označeni jako zvířata. Nepochopitelně se ale v otázkách duše a zodpovědnosti lidského života sami považují za jedno ze zvířat ...

SVATÁ VÁLKA DŘÍVE A DNES

Pseudopacifisté mohou namítat, že boj je vždy špatný, ale to, co je dobré, nebo špatné neurčuje náš sentiment, ale Krišna. Ten stvořil všechny funkční systémy vesmíru a také systém sebeobrany. Bránit se je právem všech. Nikdo nemůže soudit toho, který bojuje v sebeobraně.

Velký Lev přichází !

Některé podoby Nejvyššího Pána nejsou přesně tou dokonalou milující postavou s bílými vousy a vlídným úsměvem, jak si někteří naivní věřící představují.

RITUALife

Nemám čas je nemoc moderního člověka, napsal Šríla prabhupáda před šedesáti lety. Ta nemoc je za padesát let stále horší, ale není těžké se jí zbavit.

To co jste možná právě potkali je …

Harinám Sankírtanová skupina ! ! !

Po celém světě na pokyn a pro radost našeho velkého duchovního učitele Šríly Prabhupády se mnozí jeho žáci snaží šířit vznešenou myšlenku uvědomování si Krišny pomocí duchovní zvukové vibrace.